Регистър на училищата

Обединено училище Христо Ботев, Село Калугерово

авторитетно учебно заведение калугерово

авторитетно учебно заведение калугерово, висококвалифицирани педагози калугерово, добра учебна подготовка калугерово, добри учебни резултати калугерово, добро образование калугерово, извор на знание калугерово, качествено обучение калугерово, обединено училище калугерово, обединено училище село калугерово, обу село калугерово, обу христо ботев, обу христо ботев калугерово, обу христо ботев село калугерово, огнище на национални традиции калугерово, педагози с богат опит калугерово, предпочитано училище калугерово, препоръчано училище калугерово, професионално обучение калугерово, светилище на просветлението калугерово, светилище на просвещението калугерово, средище на духовност калугерово, учебна институция калугерово, учебни занимания калугерово, училище с добра материална база калугерово, училище с добра подготовка калугерово, училище с традиции калугерово, училище село калугерово, училище христо ботев калугерово

Обединено училище Христо Ботев
Информация

Обединено училище Христо Ботев

Обединено училище Христо Ботев Калугерово

 

Обединено училище Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Преди повече от 200 години, гордите родолюбците в село Калугерово, разбрали силата на просвещението се захващат с богоугодно и спасително дело да дадат образование на децата си.


Учебното дело в селото води начало си от далечната 1818 година като килийно училище към манастира Св. Никола, когато жадните за наука децата започват да сричат българското азбуки в църковното килийно училище. Светско образование датира от 1847 год. със занятия водени в частни сгради, с прилагане на взаимоучителния метод.

 

В онези далечни години хората давали мило и драго за ограмотяването на своите деца, за да се научат на четмо и писмо. И така през 1861 год. посредством дарения, с доброволен труд и много любов започва изграденето на две училищни сгради, едната в черковния двор, за децата от Голямата махала, и другата - в Малката махала.

 

До 1919 год. в селото има само начални училища. Идеята за откриване на прогимназия назрява и през учебната 1919 - 1920 год. е разкрит един прогимназиален клас.

 

1959 е годината, в която е построено настоящото училище, което обединява и трите учебни заведения. От 1960 год. в Калугерово е действащо едно основно училище, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.


С гордост и преклонение носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев, приет за патрон на училището.


В годините на своето равитие ОбУ Христо Ботев запазва своя облик и традици, но непрекъснато се обновява и модернизира. От първия учебен ден до днес, звънецът призовава своите възпитаници с труд и упорство да се учат и да помнят, че тяхния корен е тук на това място.


С всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. Учителският колектив се утвърждава, като сериозен методически център, където децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.


ОбУ Христо Ботев, Калугерово се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование. Осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

 

Предоставя на възпитаниците си два етапа на основната образователна степен:

 

  • начален етап: I-ви - IV-ти клас;

 

  • прогимназиален етап: V-ти - VІІ-ми клас;

 

  • първи гимназиален етап VІІІ-ми - Х-ти клас, съгласно новата образователна структура.

 

От 2018 год., след преобразуването в обединено, в училището се извърва прием по нова специалност: Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения с първа степен на професионална квалификация по професията: Работник в заведенията за хранене и развлечения с тригодишен курс на обучение.

 

Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност.


Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.


Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.


Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.


Обединено училище Христо Ботев, Калугерово разполага с добре поддържана материална база, просторни и слънчеви класни стаи, 2 комптърни кабинета, учебни работилници, физкултурен салон, игрища за футбол и волейбол, външни фитнес уреди, игротека, столова за хранене и училищен автобус.Директор на учебното заведение е г-жа Йорданка Пешлова.

 

 

Контакти

Обединено училище Христо Ботев

Село Калугерово, Община Лесичово, ул. 19-та № 11
GSM: 0879475007, 0897669062
Интернет сайт: ou-kalugerovo.com

Галерия

Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев
Обединено училище Христо Ботев

Още Училища в Община Лесичово

Обединено училище Христо Ботев

Обединено училище Христо Ботев, Калугерово

Обединено училище Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Преди повече от 200 години, гордите

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Церово

ОУ Христо Ботев, Церово разполага със собствена сграда, построена през 1923 година. Тогава сградата е била предназначена за първоналчално и прогимназиално училище. Понастоящем учебното заведение е Ос