Регистър на училищата

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, Град Кюстендил

наука и техника

наука и техника, обединен детски комплекс кюстендил, ученическата спортна школа, художествено творчество, център за работа с деца, центъра за ученическо творчество

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
Информация

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

 

Обединен детски комплекс - Кюстендил е създаден през 2000 година със седалище град Кюстендил, ул. Марин Дринов 7.

 

Правоприемник на Центъра за работа с деца /бившия Пионерски дом/, Центъра за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическата спортна школа.

 

В него работят 14 извънучилищни форми с 36 групи, които се посещават от над 500 деца.

 

Формите са разделени условно в три направления - наука и техника, художествено творчество, спорт и туризъм.


ОДК - Кюстендил се стреми да предлага форми, които са интересни и желани от децата и се провеждат през свободното им време.


Предлага на децата осмисляне на свободното време, като инвестиция в самоусъвършенстването им.


Създава условия за развитие на детските таланти и способности.


ОДК - Кюстендил е отворен за всяка интересна детска инициатива.


През лятото ОДК организира традиционния летен отдих за децата с посещения на спортни бази, излети, походи, пленери и други.


Възпитаниците на Обединен детски комплекс - Кюстендил са спечелили многобройните награди от международни и национални състезания и олимпиади.

 

ШКОЛИ И КУРСОВЕ

Основният подход в дейността на ОДК е интегрираност на форми и съдържание. Същевременно се стремим към уникалност на формите на работа, а именно:

 

  • Дава възможност за свободен избор на вида и формата за реализация на участника
  • Заниманията се провеждат в нестандартна, различна от училищната среда обстановка
  • Дейността в ОДК е разнообразна по вид, съдържание и организация
  • Създава условия за учебно-познавателна, творческа, спортна, състезателна и развлекателна дейност на децата от 6 до 18 години в съответствие с техните специални способности, интереси, дарби и талант
  • Предлага гъвкави и мобилни учебно-приложни програми, отговарящи на променящите се интереси на децата и учениците
  • ОДК е превантивен център по отношение на всякакви вредни явления в обществото ни
  • Подпомага професионалната ориентация и реализация на децата
  • Организационната структура на ОДК дава свобода за лична и екипна активност и творчество на преподавателите.


Спортно - туристическо направление :


Включва следните школи и клубове - баскетбол, тенис на маса, футбол, плуване, спортно ориентиране, шахмат и модерен балет.

Спортното направление работи за формиране на необходимите физически качества, за укрепване на опорно-двигателния апарат и координация на движенията.

Отделните спортове формират борчески и колективен дух /работа в екип/, създават условия за изграждане на другарство, приятелство, взаимопомощ и съпрачастност.

Всяка година отборите по различните видове спорт се класират на призови места в държавните първенства.

От групите на ОДК се селекционират най - добрите състезатели, които изграждат представителните отбори на клубовете по баскетбол, тенис на маса, футбол, спортно ориентиране и шахмат.


Направление Художествено - творческо :


Работи за развитие и усъвършенстване на заложбите, способностите, таланта, фантазията и въображението на всяко дете.

Изгражда художествени умения, навици и естетически вкус. Формира нравствени добродетели и общочовешки ценности.


Направление Наука и техника :


В това направление се изявяват и развиват научно - познавателните и техническите способности и интереси на децата в няколко области - авио и ракетомоделизъм.

Заниманията се провеждат с ученици от първи до дванадесети клас от училищата на община Кюстендил.

Резултатите от дейността се представят на изложби, състезания, конкурси, викторини и други.

 

Контакти

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

Град Кюстендил, Община Кюстендил, ул. Марин Дринов 7
Телефон: 078550615, 078550616
Интернет сайт: odkkyustendil.com

Галерия

Още Училища в Община Кюстендил

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий, Раждавица

Начално училище Св.Св. Кирил и Методий, село Раждавица е с богата история, която се губи в далечното минало. Отворило врати през далечната 1843 година, за да посрещне своите жадни за знание м

Езикова гимназия Д-р Петър Берон

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Кюстендил

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Кюстендил е учебно заведение с богата, над тридесет годишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото,

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ, Кюстендил

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Йордан Захариев се намира в град Кюстендил, ул. 19-ти февруари 28. Учебното заведение е създадено през 1944 година като Държавна търговска г