Регистър на училищата

НУ в Област Пазарджик

Области в България

НУ в Област Пазарджик

Начално училище  Кирил и Методий

Начално училище Кирил и Методий , Черногорово

Начално училище Кирил и Методий, село Черногорово е учебно заведение с утвърдени традиции, средище на духовна изява. Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но в