Регистър на училищата

Училища в Община Бяла, област Русе

Области в България

Училища в Община Бяла, област Русе

ПГ

ПГ, Бяла

ПГ- град Бяла, обл. Русе- е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.