Регистър на училищата

ОУ в Община Столична

Области в България

ОУ в Община Столична

ОУ 1-15 от 82 в Община Столична
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в