Регистър на училищата

ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ, Град Плачковци

ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
Информация

ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

В училището се приемат ученици от І до VІІІ клас.

Осигуряват се всички санитарно хигиенни условия, безплатни учебници, безплатна храна, парно, общежитие. Приемат се деца със следните заболявания:

1. Положителни ревматични проби
2. Реактивен артрит и реактивни артропатии
3.Положителен гърлен секрет за ß хемолитичен стрептокок
4. Екстрасистулна аритмия и други сърдечни нарушения на фона на здраво сърце
5. Първична артериална хипертония
6. Бронхиална астма
7. Хронична пневмония
8. Хроничен бронхит
9. ТБК - без активни форми.

Децата не са на пълна държавна издръжка, което съответно означава, че родителите не губят правата си върху детските надбавки, отпускани от Агенция Социално подпомагане.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
1. Молба до директора на училището по образец (може да се изтегли от сайта)
2. Протокол от ЛКК за насочване към оздравително училище (детето трябва да е с показания за обучаване в такъв тип училище и по-специално с белодробни или сърдечносъдови проблеми)
3. Медицинска документация, удостоверяваща заболяването на детето (епикризи, консулти, изследвания и др.)
4. Удостоверение за преместване
5. Удостоверение за завършен клас
6. Психолого-педагогически стаус от училищен психолог (ако има такъв)
7. Здравен картон (лична амбулаторна карта)
8. Здравно осигурителна книжка
9. Удостоверение за раждане (копие).

Контакти

Основно оздравително училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания Ангел Кънчев

Град Плачковци, Община Трявна, кв. Късовци
Факс: 0885627469, 067703413
Интернет сайт: www.ooussbz.dir.bg

Галерия

ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ООУССБЗ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

Още Училища в Община Трявна