Регистър на училищата

Основно училище Васил Априлов, Село Хърлец - Проекти

висококачествено обучение хърлец

висококачествено обучение хърлец, добра подготовка хърлец, добра учебна база хърлец, добро образование хърлец, извор на знание и мъдрост село хърлец, качествено образование хърлец, качествено обучение хърлец, огнище на националните традиции хърлец, основно училище васил априлов, основно училище васил априлов хърлец, основно училище село хърлец, отлична учебна подготовка хърлец, отлични преподаватели хърлец, оу васил априлов хърлец, педагози с богат опит хърлец, предпочитано учебно заведение хърлец, средище на духовна изява село хърлец, учебни занимания хърлец, учебни занятия село хърлец, учебно заведение васил априлов хърлец, учебно заведение село хърлец, училище с добра подготовка хърлец

Галерия

Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов
Основно училище Васил Априлов

Основно училище Васил Априлов
Проекти

 

В Основно училище Васил Априлов, село Хърлен учат над 200 ученика.

 

Преподавателите полагат грижи за формиране на личности с висока и интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация, възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейският съюз.

 

В духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящият се съвременен свят. Създаване на високо отговорно поведение за участие в общественият живот, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности. Стимулиране творческите заложби.


Основно училище Васил Априлов участва по проект - Да направим училището привлекателно за младите хора - Успех.


В проекта участват 56 ученика с четирима ръководители, които са разпределени в четири групи :


Първа група с ръководител Любимка Ламбова - Приказен свят, в групата участват 15 ученика.

 

Втора група с ръководител Виолета Станоева - Как да се държим в обществото, в групата участват 15 ученика.

 

Трета група с ръководител Десислава Василева - Изготвяне на презентации, в групата участват 12 ученика.

 

Четвърта група с ръководител Марина Петрова - Магията на фотографията, в групата участват 14 ученика.

 

Контакти

Основно училище Васил Априлов

Село Хърлец, Община Козлодуй, ул. Антим I № 2
Телефон: 091632364
Факс: 091632364
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Козлодуй