Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Село Голям Извор

висококачествено обучение голям извор

висококачествено обучение голям извор, добра учебна база голям извор, добро образование голям извор, извор на знание и мъдрост голям извор, качествено образование голям извор, качествено обучение голям извор, основно училище в голям извор, основно училище васил левски голям извор, основно училище с общежитие голям извор, основно училище село голям извор, отлична учебна подготовка голям извор, отлични преподаватели голям извор, оу васил левски село голям извор, педагози с богат опит голям извор, предпочитано учебно заведение голям извор, учебни занимания голям извор, учебни занятия село голям извор, учебно заведение голям извор, училище с добра подготовка голям извор, училище с общежитие село голям извор

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ се намира в село Голям извор, ул. Георги Стойков №13. Носи името на великия български революционер Васил Левски.


От 2009 г. е с променен статут от основно оздравително училище в основно училище с общежитие.
Учебното заведение е с държавно финансиране.


Училището е с курс на обучение от от І до VІІІ клас.


Учебният процес се провежда едносменно, целодневно.


Осигурени се всички санитарно хигиенни условия, безплатни учебници, безплатна храна, парно и общежитие.

 

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Голям извор се обучават деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, деца със заболявания на опорно - двигателния апарат.


Обучението и възпитанието на децата и учениците се осъществява съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план за учебното съдържание, за професионалното образование и обучение.


В сградата на учебното заведение има компютърен кабинет с интернет връзка. За поддържането на доброто здравословно състояние на децата се грижат личен лекар и медицинска сестра.


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Голям извор се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.

 

Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.

 Директор на ОУ Васил Левски е г-жа Даниела Маринова.

 

 

Контакти

Основно оздравително училище Васил Левски

Село Голям Извор, Община Тетевен, ул. Георги Стойков 13
Телефон: 069982232
Факс: 069982202

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Още Училища в Община Тетевен

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Глогово

В ОУ Христо Ботев се извършва прием и обучение на ученици от 1-ви до 8-ми клас, в една учебна смяна. Учебното заведение разполага с отлична материална база и ежегодно инвестира средства в закупуването