Регистър на училищата

Основно училище Васил Левски, Село Тънково

авторитетно учебно заведение тънково

авторитетно учебно заведение тънково, висококачествено обучение тънково, висококвалифицирани педагози тънково, добра учебна база тънково, добри учебни резултати тънково, добро образование тънково, извор на знание тънково, иновативно училище тънково, качествено обучение тънково, културно образователен център тънково, обучение и образование тънково, огнище на национални традиции тънково, основно училище община несебър, основно училище село тънково, отлични педагози тънково, оу васил левски село тънково, оу село тънково, педагози с богат опит тънково, предпочитано училище тънково, светилище на просветлението тънково, средище на духовност тънково, учебни занимания тънково, учебно заведение село тънково, училище с добра база тънково, училище с добра подготовка тънково, училище с дългогодишна история тънково, училище село тънково, училище със запазени традиции тънково

Основно училище Васил Левски
Информация

Основно училище Васил Левски

ОУ Васил Левски, село Тънково

 

Основно училище Васил Левски, село Тънково е учебно заведение с богата история, която се губи в далечното минало.


Отворило врати през 1919-1920 год., за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в селото.


ОУ Васил Левски, Тънково заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране.

 

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата. За радост на възпитаниците през 2010 година е открит новоизгарденият физкултурен салон на училището.


От 2016 год. директор на учебното заведение е г-н Стоян Стоянов, който внася дух на демократизъм, реформи и обогатяване на опита на учителите с иновативни методи на управление, колегиалност и борба за по-високи и качествени показатели в усвояването на държавните образователни стандарти.


В своята дългогодишна история, ОУ Васил Левски, Тънково значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции на своите предшественици и създава условия, с които тези традиции да съществуват и в бъдеще.


Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност. Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Безспорият авторитет на ОУ Васил Левски, Тънково се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Директор на ОУ Васил Левски, Тънково е г-н Стоян Стоянов.

Контакти

Основно училище Васил Левски

Село Тънково, Община Несебър, ул. Николай Лъсков 32
Телефон: 055462204
GSM: 0879069371
Факс: 055462204
Интернет сайт: ou-tunkovo.idwebbg.com/

Галерия

Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски

Още Училища в Община Несебър