Регистър на училищата

Основно училище Васил Левски, Село Тънково - Цели и Приоритети

авторитетно учебно заведение тънково

авторитетно учебно заведение тънково, висококачествено обучение тънково, висококвалифицирани педагози тънково, добра учебна база тънково, добри учебни резултати тънково, добро образование тънково, извор на знание тънково, иновативно училище тънково, качествено обучение тънково, културно образователен център тънково, обучение и образование тънково, огнище на национални традиции тънково, основно училище община несебър, основно училище село тънково, отлични педагози тънково, оу васил левски село тънково, оу село тънково, педагози с богат опит тънково, предпочитано училище тънково, светилище на просветлението тънково, средище на духовност тънково, учебни занимания тънково, учебно заведение село тънково, училище с добра база тънково, училище с добра подготовка тънково, училище с дългогодишна история тънково, училище село тънково, училище със запазени традиции тънково

Основно училище Васил Левски
Цели и Приоритети

ЦЕЛИ

 

Усвояване на задължителния образователен минимум.

 

Повишаване на качеството на образование.

 

Въвеждане на иновационни методи на преподаване и използване на компютърните технологии в урока.

 

Подобряване качеството на преподаване, чрез повишаване квалификацията и професионалните умения на преподавателите.

 

Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците от етническите малцинства и СОП.

 

Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение и оказване на доболнична помощ от медицинска сестра.

 

Стриктно спазване на ПВР - от учители, ученици и помощен персонал.

 

Разработване и участие в проекти.

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

Привличане на повече ученици в училище и задържането им.

 

Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище.

 

Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИКТ.

 

Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището.

 

Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

 

Контакти

Основно училище Васил Левски

Село Тънково, Община Несебър, ул. Николай Лъсков 32
Телефон: 055462204
GSM: 0879069371
Факс: 055462204
Интернет сайт: ou-tunkovo.idwebbg.com/

Галерия

Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски
Основно училище Васил Левски

Още Училища в Община Несебър