Регистър на училищата

Основно училище Георги Сава Раковски, Село Медени поляни - Обучение

Основно училище Георги Сава Раковски
Обучение

Основно училище Георги Сава Раковски, село Медени поляни е с курс на обучение от 1-ви до 7-ми клас. Училището е с общинско финансиране и заема централно място в образователната система на община Сърница. Материално - техническата база е съвременна, като непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение, давайки визможност на учениците да усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Педагогическият колектив се стреми се да осигури високо равнище на общообразователна подготовка на своите възпитаници, да им даде възможност да развият своя интелектуален, физически и духовен потенциал.

 

Да разшири периметъра на обучение с извънкласни форми и дейностти.

 

Да подобри резултатите от обучение по всички учебни дисциплини.

 

Да развива общата култура на учениците.

 

Да развива социалните умения на своите възпитаници и работата им в екип.

 

Да създаде желание за творчество и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес и разнообразни извънкласни дейности.

 

Контакти

Основно училище Георги Сава Раковски

Село Медени поляни, Община Велинград, община Сърница, област Пазарджик
Телефон: 035474637

Още Училища в Община Велинград

ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, Велинград

   ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ е най-младото на територията на община Велинград. До 1955 година учениците са се обучавали в прогимназия Кирил и Методий. По редица обективни причини децата не са посещавали ред