Регистър на училищата

Основно училище Д-р Петър Берон, Село Септемврийци

висококвалифицирани педагози септемврийци

висококвалифицирани педагози септемврийци, извор на знание село септемврийци, качествено обучение септемврийци, основно училище септемврийци, оу др петър берон септемврийци, оу петър берон септемврийци, оу септемврийци, педагози с богат опит септемврийци, петър берон септемврийци, предпочитано основно училище септемврийци, септемврийци, учебно заведение село септемврийци, училище петър берон септемврийци, училище с добра материална база септемврийци, училище с добра подготовка септемврийци, училище със запазени традиции септемврийци

Основно училище Д-р Петър Берон
Информация

Основно училище Д-р Петър Берон

 

ОУ Д-р Петър Берон Септемврийци

 

Основно училище Д-р Петър Берон е учебно заведение в село Септемврийци, Община Вълчедръм.


Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в село Септемврийци.


Учебното заведение носи името на великия български лекар, учен, просветен деец, педагог и философ Д-р Петър Берон.


ОУ Д-р Петър Берон, Септемврийци е училище с общинско финансиране. В учебното заведение се обучават деца от 1-ви до 8-ми клас. Учебните занятия се провеждат на две смени.

 

Сградата на училището е разделена на 2 части. В едната се обучават учениците от 1-ви до 4-ти клас, а другата част е за учениците от 5-ти до 8-ми клас.


Материално-техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети. Разполага с компютърен кабинет, кабинет по химия и 8 обособени класни стаи. В училището има физкултурен салон.


Учебният процес в ОУ Д-р Петър Берон, Септемврийци за учениците от 1-ви до 5-ти клас е организиран в целодневна форма на обучение.


Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Учебното заведение в село Септемврийци се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към учениците.


Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.


Педагозите се стремят да предоставят възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование. Полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.


Учениците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.


През всичките тези години Основно училище Д-р Петър Берон, Септемврийци е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Директор на учебното заведение е г-н Цветан Цветков.

 

Контакти

Основно училище Д-р Петър Берон

Телефон: 097402377
GSM: 0876388099, 0894472730
Интернет сайт: ouseptemvriici.com

Галерия

Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон
Основно училище Д-р Петър Берон

Още Училища в Община Георги Дамяново

Основно училище Д-р Петър Берон

Основно училище Д-р Петър Берон, Септемврийци

Основно училище Д-р Петър Берон е учебно заведение в село Септемврийци, Община Вълчедръм. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до