Регистър на училищата

Основно училище Климент Охридски, Село Стефан Караджа - Цели и приоритети

авторитетно училище село стефан караджа

авторитетно училище село стефан караджа, добри педагози село стефан караджа, добро образование село стефан караджа, добро училище село стефан караджа, извор на знание село стефан караджа, качествено обучение село стефан караджа, оу климент охридски село стефан караджа, оу село стефан караджа, педагози с богат опит село стефан караджа, утвърдило се училище стефан караджа, учебно заведение село стефан караджа, училище климент охридски село стефан караджа, училище с традиции село стефан караджа

Основно училище Климент Охридски
Цели и приоритети

ЦЕЛИ

 

 • Усвояване на задължителния образователен минимум.

 

 • Повишаване на качеството на образование.

 

 • Подобряване качеството на преподаване, чрез повишаване квалификацията и професионалните умения на преподавателите.

 

 • Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците от етническите малцинства и СОП.

 

 • Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение и оказване на доболнична помощ от медицинска сестра.

 

 • Стриктно спазване на ПВР - от учители, ученици и помощен персонал.

 

 • Разработване и участие в проекти.

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

 

 • Привличане на повече ученици в училище и задържането им.

 

 • Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище.

 

 • Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището.

 

 • Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

 

Контакти

Основно училище Климент Охридски

Село Стефан Караджа, Община Вълчи дол, Община Вълчи дол
Телефон: 051352316
GSM: 0888749616

Галерия

Основно училище Климент Охридски
Основно училище Климент Охридски
Основно училище Климент Охридски
Основно училище Климент Охридски
Основно училище Климент Охридски
Основно училище Климент Охридски

Още Училища в Община Вълчи дол

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Стефан Караджа

ОУ Климент Охридски е учебно заведение в село Стефан Караджа, община Вълчи дол. Отворило врати, за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознато