Регистър на училищата

Основно училище Константин Арабаджиев, Град Варна

елитно учебно заведение варна

елитно учебно заведение варна, елитно училище варна, качестено образование константин арабаджиев варна, качестено обучение константин арабаджиев варна, обучение по английски език за деца варна, основно училище константин арабаджиев, основно училище константин арабаджиев варна, оу константин арабаджиев, оу константин арабаджиев варна, учебно заведение константин арабаджиев варна, училище константин арабаджиев варна, училище с модерна база варна, училище с обновена база варна, училищно настоятелство константин арабаджиев варна

Основно училище Константин Арабаджиев
Информация

Основно училище Константин Арабаджиев

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна е с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си отдалечната 1911 година когато варненската общественост е решила да построи училище, което да носи името на първия учител в града.

 

Повече от сто години ОУ Константин Арабаджиев гради своя облик на училище с богата история и традиции.

 

Училището е носител на орден „Кирил и Методий” – І степен и два ордена „Кирил и Методий” – ІІІ степен.

 

В учебното заведение се обучават деца от ПГ- 5 и 6 годишни и ученици от І - VІІ клас. В начален етап е организирано обучение по английски език и информационни технологии. В прогимназиален етап учениците разширяват познанията си в ЗИП - български език и литература, английски език и математика и в извънкласни дейности по екология, етнография, физическо възпитание и спорт.

 

ОУ Константин Арабаджиев предлага високо квалифицирано обучение, включващо компютърни и ранно чуждоезикови компетентности.

 

Учебното заведение разполага с добра материално-техническа база. Класните стаи са оборудвани с мултимедийна техника, необходима за прилагане на интерактивни методи на обучение. Разполага с кабинети с компютърна и периферна техника, кабинети по физика, биология, химия, музика, изобразително изкуство, ученически стол и библиотека.

 

В ОУ Константин Арабаджиев, Варна са заети висококвалифицирани преподаватели и възпитатели. Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 


През всичките тези години през учебното заведение са преминали випуск след випуск, поколение след поколение. В него са учили много известни учени, интелектуалци, лекари и управленци, които са изградили авторитет и са получили признание не само в родния си град и страната, но и по всички краища на света.

 

Сегашното Основно училище Константин Арабаджиев е достоен продължител на тази вековна просветна традиция - училище, в което се обучават деца ни и където ще учат бъдещите им наследници.

 
ОУ Константин Арабаджиев предлага :

 

 

 • Целодневно обучение на децата от подготвителните групи

 

 • Целодневно обучение на учениците от І – ІV клас

 

 • Електронна система за информация на родителите

 

 • Безплатна занималня

 

 • Медицинско обслужване

 

 

Нашите традиции са :

 

 • Празник на буквите

 

 • Вечер на математиката

 

 • Дни на спорта

 

 • Пролетен празник

 

 • Фолклорен фестивал

 

 • Ден на таланта

 

 • Екскурзии с учебна цел

 

 • Ежегоден концерт

 

ОУ Константин Арабаджиев участва в общински, национални и европейски проекти в областта на образованието. През учебна 2013 / 2014 година работи по 9 проекта и участваме в 4 общински и 3 национални програми.

 

Контакти

Основно училище Константин Арабаджиев

Град Варна, Община Варна, ул. Ангел Кънчев 1
Телефон: 052614248, 052648860

Галерия

Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев

Още Училища в Град Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Училище с богата история, която пр