Регистър на училищата

Основно училище Константин Арабаджиев, Град Варна - Визия

авторитетно учебно заведение варна

авторитетно учебно заведение варна, висококачествено обучение варна, добра учебна база варна, добро образование варна, елитно основно училище варна, елитно учебно заведение варна, качествено образование варна, качествено обучение варна, качествено основно образование варна, квалифицирани преподаватели варна, модерно основно училище варна, обучение по английски език за деца варна, основно училище варна, основно училище константин арабаджиев, основно училище константин арабаджиев варна, оу варна, оу константин арабаджиев, оу константин арабаджиев варна, предпочитано основно училище варна, препоръчано основно училище варна, учебно заведение константин арабаджиев варна, училище константин арабаджиев варна, училище с интерактивно обучение варна, училище с модерна база варна, училище с обновена база варна, училищно настоятелство константин арабаджиев варна

Основно училище Константин Арабаджиев
Визия

Пред ОУ Константин Арабаджиев, Варна стои мисията да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура. Млади хора, които притежават ярко изразена гражданско съзнание и поведение.


Визията на училището е обособена в следните направления:

 

  • Учебното заведение да бъде утвърдено като способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели;

 

  • Да осигурява знания и полезни личностни умения у учениците чрез работата им с квалифицираните учители, заети в учебното заведение;

 

  • Обръща се внимание на всеки ученик, зачита се човешкото достойнство, работи се с творчески подход за утвърждаване на младите хора като граждани на България и света;

 

  • Осигуряване на ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;


Обучението в ОУ Константин Арабаджиев, Варна цели повишаване на качеството му и осигуряване на подходящи условия за пълноценно развитие на подрастващите. Цели се повишаване квалификацията на учителите по отношение на прилагането на IT и съвременни методи на преподаване.


Висококвалифицираните педагози, заети е педагогически колектив са ангажирани с това да спомагат за изграждането на образовани личности.


Индивидуалността на ученика е поставена в центъра на образователно-възпитателния процес.

 

Контакти

Основно училище Константин Арабаджиев

Град Варна, Община Варна, ул. Ангел Кънчев 1
GSM: 0889528344, 0879541434
Интернет сайт: www.oukonstantinarabadjiev.com

Галерия

Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев

Още Училища в Град Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Училище с богата история, която пр