Регистър на училищата

Основно училище Константин Арабаджиев, Град Варна - Приоритети

елитно учебно заведение варна

елитно учебно заведение варна, елитно училище варна, качестено образование константин арабаджиев варна, качестено обучение константин арабаджиев варна, обучение по английски език за деца варна, основно училище константин арабаджиев, основно училище константин арабаджиев варна, оу константин арабаджиев, оу константин арабаджиев варна, учебно заведение константин арабаджиев варна, училище константин арабаджиев варна, училище с модерна база варна, училище с обновена база варна, училищно настоятелство константин арабаджиев варна

Галерия

Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев
Основно училище Константин Арабаджиев

Основно училище Константин Арабаджиев
Приоритети

Приоритети в работата на екипа на ОУ Константин Арабаджиев, Варна са следните:

 

- Осигурява се необходимото равнище на общообразователна подготовка на учениците, за да бъдат те успешни в живота;


- Постига се на много добра езикова и писменна грамотност на родния български език;


- Гарантира се овладяването на английски език не само като средство за общуване, познание, творчество и изява, но и като начин учениците да бъдат конкурентноспособни, както в Европа, така и по света;


- Развиват се умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово;


- У учениците се изгражда чувство за идентичност и културно самосъзнание;


- Стимулира се на любознателността, чрез задаването на въпроси, развитие на откривателски дух и удовлетвореност от учебния процес;


- Учениците се възпитават във вяра в собствените сили и възможности;


- Развиват се уменията за работа в екип, въображение и творчество;


- Формира се активна позиция и отговорност към себе си и обществото;


- Възпитание на толерантност към различията в света;


- Развиват се умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово, и да прилагат тези знания в широка палитра от области;

 

- Формират се бъдещи граждани с богата обща култура, които разбират и уважават себе си, като зачитат националните и общочовешки ценности;

 

- Развива се физическото здраве на децата през целия образователен период чрез организирането на разнообразни спортни занимания.

Контакти

Основно училище Константин Арабаджиев

Град Варна, Община Варна, ул. Ангел Кънчев 1
Телефон: 052614248, 052648860

Още Училища в Град Варна

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ, Варна

ПГХХВТ Д.И. Менделеев, Варна е учебно заведение, основано през 1949 година. Финансирането се осъществява от държавата. Учебната подготовка за всички ученици се провежда в една смяна. ПГХ

ДЕТСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЛЕО

ДЕТСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЛЕО, Варна

Детски учебен център Лео е със седалище град Варна. Предлага целогодишна занималня за деца от предучилищна възраст до четвърти клас, в малки групи до пет деца.Занималнята помага на малките ученици да

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ РАКОВСКИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ РАКОВСКИ , Варна

Варненска търговска гимназия Г. С. Раковски води своето начало от далечната 1904 година с името Търговско практическо училище. Помещава се в частно здание. Училището е с тригодишен курс на обу

1 ОУ

1 ОУ, Варна

I Основно училище - гр. Варна предлага качествено обучение, съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии в обществото, растящата необх