Регистър на училищата

Основно училище Любен Каравелов, Град Свиленград

възможности за писмени и устни изяви свиленград

възможности за писмени и устни изяви свиленград, добро и качествено обучение свиленград, любов към четенето и езиците свиленград, огнище на националните традиции свиленград, основно училище любен каравелов, оу любен каравелов свиленград, предпочитано учебно заведение свиленград, преподаватели и педагози с богат опит свиленград, препоръчано училище свиленград, усвояване на граматичните правилата свиленград, утвърдено средище на духовната изява свиленград, учебно заведение любен каравелов свиленград, учебно заведение с богата история свиленград, училище любен каравелов свиленград, училище със съвременна материална база свиленград

Основно училище Любен Каравелов
Информация

Основно училище Любен Каравелов

 

 

Основно училище Любен Каравелов, Свиленград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Днес училището е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.

 

Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината.

 

Основно училище Любен Каравелов е с курс на обучение от първи до осми клас. Училището е с общинско финансиране.

 

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Безспорият авторитет на ОУ Любен Каравелов, Свиленград се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.

 

Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

През всичките тези години Основно училище Любен Каравелов, Свиленград е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 


Директор на учебното заведение е г-н Стефан Каймаков.

 

 

Контакти

Основно училище Любен Каравелов

Град Свиленград, Община Свиленград, ул. Хан Аспарух 50
Телефон: 037973154
Интернет сайт: oulk-svilengrad.com

Галерия

Основно училище Любен Каравелов
Основно училище Любен Каравелов
Основно училище Любен Каравелов

Още Училища в Град Свиленград

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев, Свиленград

Центърът за специална образователна подкрепа Стефан Василев е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Свиленград. Води началото с

Още Училища в Община Свиленград

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев, Свиленград

Центърът за специална образователна подкрепа Стефан Василев е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Свиленград. Води началото с