Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Георги Дамяново

добри педагози георги дамяново

добри педагози георги дамяново, добро образование георги дамяново, добро училище село георги дамяново, извор на знание и мъдрост георги дамяново, качествено образование георги дамяново, качествено обучение георги дамяново, огнище на просвета и родолюбие георги дамяново, основно образование георги дамяново, основно училище георги дамяново, основно училище отец паисий, отлични преподаватели георги дамяново, оу георги дамяново, оу отец паисий, оу отец паисий георги дамяново, педагози с богат опит георги дамяново, предпочитано учебно заведение георги дамяново, учебно заведение георги дамяново, учебно заведение село георги дамяново, училище с добра материална база георги дамяново, училище с традиции георги дамяново

Основно училище Отец Паисий
Информация

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий, Георги Дамяново е учебно заведение с дългогодишна история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции.

 

Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Училището е с общинско финансиране и заема централно място в образователната система на общината.

 

Сградата на училището е основно ремонтирана с модернизирана образователна инфраструктура и подобрени условия за достъп на учениците с увреждания.

 

Подобрена е учебна и работна среда за учителите и служителите на учебното заведение.

 

ОУ Отец Паисий разполага с компютърна зала оборудвана с компютри и интернет връзка. Материално-техническата база непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

 

В училището се обучават деца от І-ви до VІІІ-ми клас. Приемът на ученици е в непрофилирани паралелки и полуинтернатна група. Учебните занятия за всички ученици се провеждат едносменно, само сутрин..

 

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.

 

Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.


ОУ Отец Паисий е училище с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици. Предоставя качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на основно образование. Изгражда знаещи и можещи личности с широка култура и национални добродетели.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Марияна Атанасова.

 

Контакти

Основно училище Отец Паисий

GSM: 0894472635
Интернет сайт: www.ougeorgidamyanovo.eu

Галерия

Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Георги Дамяново

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий, Георги Дамяново

Основно училище Отец Паисий, Георги Дамяново е учебно заведение с дългогодишна история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Отворило врати, за да