Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Георги Дамяново

добри педагози георги дамяново

добри педагози георги дамяново, добро образование георги дамяново, добро училище село георги дамяново, извор на знание и мъдрост георги дамяново, качествено образование георги дамяново, качествено обучение георги дамяново, огнище на просвета и родолюбие георги дамяново, основно образование георги дамяново, основно училище георги дамяново, основно училище отец паисий, отлични преподаватели георги дамяново, оу отец паисий, оу отец паисий георги дамяново, педагози с богат опит георги дамяново, предпочитано учебно заведение георги дамяново, учебно заведение георги дамяново, учебно заведние село георги дамяново, училище с добра материална база георги дамяново

Галерия

Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий
Информация

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий е учебно заведение намиращо се в с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново, област Монтана.

 

Училището е основно от І - VІІІ клас с общинско финансиране.

 

Учебният процес се провежда едносменно, само сутрин.

 

Сградата на ОУ Отец Паисий е основно ремонтирана с модернизирана образователна инфраструктура и подобрени условия за достъп на учениците с увреждания.

 

Подобрена е учебна и работна среда за учителите и служителите на учебното заведение.

 

ОУ Отец Паисий разполага с добра материално - техническа база, компютърна зала оборудвана с компютри и интернет връзка. Това прави учебното заведение привлекателно за подрастващите, а в дългосрочен план да намали миграцията на младите хора от общината към големите градове.

 

Училището организира извънучилищни мероприятия, в които учениците участват активно, представяйки се достойно.

 

Приемът на ученици е в непрофилирани паралелки и полуинтернатна група.

 

Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.


Основно училище Отец Паисий се стреми да повишави качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.


Екипът от квалифицирани преподаватели, педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните ентоси и към хора със специфични образователни потребности.


През всички тези години Основно училище Отец Паисий, е огнище на просвета, родолюбие, възрожденски дух и новаторство.

 

Учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на ОУ Отец Паисий е Иван Димитров Каменов.

Контакти

Основно училище Отец Паисий

Телефон: 095512288, 095512414

Още Училища в Община Георги Дамяново