Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Георги Дамяново

добри педагози георги дамяново

добри педагози георги дамяново, добро образование георги дамяново, добро училище село георги дамяново, извор на знание и мъдрост георги дамяново, качествено образование георги дамяново, качествено обучение георги дамяново, огнище на просвета и родолюбие георги дамяново, основно образование георги дамяново, основно училище георги дамяново, основно училище отец паисий, отлични преподаватели георги дамяново, оу отец паисий, оу отец паисий георги дамяново, педагози с богат опит георги дамяново, предпочитано учебно заведение георги дамяново, учебно заведение георги дамяново, учебно заведние село георги дамяново, училище с добра материална база георги дамяново

Основно училище Отец Паисий
Информация

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий е учебно заведение намиращо се в с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново, област Монтана.

 

Училището е основно от І - VІІІ клас с общинско финансиране.

 

Учебният процес се провежда едносменно, само сутрин.

 

Сградата на ОУ Отец Паисий е основно ремонтирана с модернизирана образователна инфраструктура и подобрени условия за достъп на учениците с увреждания.

 

Подобрена е учебна и работна среда за учителите и служителите на учебното заведение.

 

ОУ Отец Паисий разполага с добра материално - техническа база, компютърна зала оборудвана с компютри и интернет връзка. Това прави учебното заведение привлекателно за подрастващите, а в дългосрочен план да намали миграцията на младите хора от общината към големите градове.

 

Училището организира извънучилищни мероприятия, в които учениците участват активно, представяйки се достойно.

 

Приемът на ученици е в непрофилирани паралелки и полуинтернатна група.

 

Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.


Основно училище Отец Паисий се стреми да повишави качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.


Екипът от квалифицирани преподаватели, педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните ентоси и към хора със специфични образователни потребности.


През всички тези години Основно училище Отец Паисий, е огнище на просвета, родолюбие, възрожденски дух и новаторство.

 

Учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на ОУ Отец Паисий е Иван Димитров Каменов.

Контакти

Основно училище Отец Паисий

Телефон: 095512288, 095512414

Галерия

Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Георги Дамяново