Регистър на училищата

Основно училище Отец Паисий, Село Георги Дамяново - Приоритети

добри педагози георги дамяново

добри педагози георги дамяново, добро образование георги дамяново, добро училище село георги дамяново, извор на знание и мъдрост георги дамяново, качествено образование георги дамяново, качествено обучение георги дамяново, огнище на просвета и родолюбие георги дамяново, основно образование георги дамяново, основно училище георги дамяново, основно училище отец паисий, отлични преподаватели георги дамяново, оу георги дамяново, оу отец паисий, оу отец паисий георги дамяново, педагози с богат опит георги дамяново, предпочитано учебно заведение георги дамяново, учебно заведение георги дамяново, учебно заведение село георги дамяново, училище с добра материална база георги дамяново, училище с традиции георги дамяново

Основно училище Отец Паисий
Приоритети

Основно училище Отец Паисий, Георги Дамяново се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.


Важни приоритети в работата на учебното заведение са:

 

  • Поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

 

  • Развитие на индивидуалните способности и умения на учениците, стимулиране на творческата им активност и креативно мислене;

 

  • Осигуряване на безопасни условия на труд и обучение;

 

  • Интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • Намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

 

  • Ефективно и толерантно педагогическо общуване;

 

  • Сътрудничество между основните партньори в училищната общност - ученици, учители и родители;

 

  • Качествено взаимодействие с Обществения съвет и УН и утвърждаването им като органи, подпомагащи образователния процес в училището.

 

 

 

Контакти

Основно училище Отец Паисий

GSM: 0894472635
Интернет сайт: www.ougeorgidamyanovo.eu

Галерия

Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий
Основно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Георги Дамяново

Основно училище Отец Паисий

Основно училище Отец Паисий, Георги Дамяново

Основно училище Отец Паисий, Георги Дамяново е учебно заведение с дългогодишна история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Отворило врати, за да