Регистър на училищата

Основно училище Паисий Хилендарски, Село Горен чифлик

авторитетна просветна институция горен чифлик

авторитетна просветна институция горен чифлик, авторитетно учебно заведение горен чифлик, висококвалифицирани педагози горен чифлик, добро образование горен чифлик, извор на знание горен чифлик, качествено образование горен чифлик, качествено обучение горен чифлик, обучение на високо ниво горен чифлик, основно училище горен чифлик, оу горен чифлик, оу паисий хилендарски горен чифлик, педагози с богат опит горен чифлик, предпочитано училище горен чифлик, средище на духовна изява горен чифлик, учебно заведение горен чифлик, училище с богата история горен чифлик, училище с добра подготовка горен чифлик, училище със запазени традиции горен чифлик

Основно училище Паисий Хилендарски
Информация

Основно училище Паисий Хилендарски

Основно училище Паисий Хилендарски, Горен чифлик е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Основите на училищното обучение в селото са поставени в далечното минало с изучаване на четмо и писмо от децата.

 

Четвъртокласното училище в двора на черквата отваря врати през далечната 1882 година, за да посрещне своите първи възпитаници.

 

Но желаещите да се ограмотяват, да учат четмо и писмо деца са много, наличните класни стаи се оказват недостатъчни и през 1914 год. жителите на селото започват строителството на второто училище, в което сега се помещава ЦДГ Звънче.

 

Поради нарастващия брой ученици през 1936 год. прогимназията става недостатъчна и започва строежа на ново училище до Горското стопанство.

 

Учебното заведение носи името на Паисий Хилендарски - българският народен будител и духовник.


В своята 137-годишна история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции на своите предшественици и създава условия, с които тези традиции да съществуват и в бъдеще. Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.


ОУ Паисий Хилендарски, Горен чифлик е училище с общинско финансиране. В учебното заведение се обучават деца от 1-ви до 7-ми клас, разпределени в осем паралелки, една Подготвителна група и три ПИГ. На учениците от начален етап на обучение се предлагат безплатна закуска и обяд. Безплатни учебници се осигуряват на всички деца от ПГ, 1-ви - 7-ми клас. Учебните занятия се провеждат едносменно - целодневно.

 

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата. Налични 9 класни стаи, компютърен кабинет, стая за отдих, кухненски блок и приспособена стая за физкултурен салон.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Безспорият авторитет на ОУ Паисий Хилендарски, Горен чифлик се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Златка Николова Иванова.

 

Контакти

Основно училище Паисий Хилендарски

GSM: 0885908841

Галерия

Основно училище Паисий Хилендарски
Основно училище Паисий Хилендарски
Основно училище Паисий Хилендарски
Основно училище Паисий Хилендарски

Още Училища в Община Долни чифлик

Основно училище Паисий Хилендарски

Основно училище Паисий Хилендарски, Горен чифлик

Основно училище Паисий Хилендарски, Горен чифлик е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Основите на училищнот