Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ, Село Скрът

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

 

Основно училище Пейо Крачолов Яворов е учебно заведение в село Скрът, община Петрич и с гордост носи името на великия български поет Пейо Яворов.

 

Основно училище Пейо Крачолов Яворов е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес се провежда едносменно. Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

ОУ Пейо Крачолов Яворов се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните ентоси и към хора със специфични образователни потребности.


През времето на своето съществуване ОУ Пейо Крачолов Яворов е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

Село Скрът, Община Разлог, ул. Георги Димитров 5
Телефон: 074282220
GSM: 0893605262

Още Училища в Община Разлог

Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Рилска иглика, Долно Драглище

Центърът за специална образователна подкрепа Рилска иглика е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в село Долно Драглище, община Разлог, обл