Регистър на училищата

Основно училище Петър Парчевич, Град Чипровци

авторитетно учебно заведение чипровци

авторитетно учебно заведение чипровци, висококвалифицирани педагози чипровци, извор на знание чипровци, качествено обучение чипровци, обучение на високо ниво чипровци, основно училище петър парчевич чипровци, основно училище чипровци, оу петър парчевич чипровци, оу чипровци, педагози с богат опит чипровци, предпочитано училище чипровци, учебно заведение чипровци, училище с богата история чипровци, училище с добра подготовка чипровци, училище със запазени традиции чипровци

Основно училище Петър Парчевич
Информация

Основно училище Петър Парчевич

Основно училище Петър Парчевич, Чипровци е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Определяно, като едно от най-старите български светски училища, първото в цяла тогавашна околия Фердинанд, днес Монтана.

 

Отворило врати, за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си от далечната есен на 1624 година, помещаващо се в църквата Санкта Мария, за да даде възможност на желаещите да се образоват. Децата се учат да четат и пишат, а вероучението било задължително.

 

През 1635 год. е построена специална сграда, в която учениците са разделени по класове като по-големите учат словестност (граматика). Още тогава децата в чипровското училище използвали учебници както в босненските францискански училища, печатани в Италия.

 

През 1861 год. чипровският кнез Гого Мицкин разваля кулата до конака и построява училище, което е използвано близо 80 години. От 1862 год. учителят Ангел Иванов от Берковица въвежда Рибния буквар на Петър Берон. А Васил Сотиров Самоковлията, учителствал от 1876 г. до 1879 г., започва да ограмотява учениците преподавайки нови науки - отечествознание, естествоземеописание, смятане, краснопис, пеене и други.

 

Осем години след Освобождението, през 1878 г. започва строеж на ново училище - внушителна сграда от тухли и хоросан, която е завършена през 1889 г. и ползвана за учебни цели до 70-те години на 20-ти век. В наши дни е реставрирана и н нея се намира експозицията на Историческия музей - втори по големина в Северозападна България.

 

През 1912 г. в Чипровци е разкрито Килимарско училище с тригодишен курс на обучение, просъществувало до 1928 г., когато било закрито.

 

От есента на 1911 год. отваря варти Чипровската прогимназия, която е втора в околията след тази във Фердинанд, днешна Монтана.

 

До 1944 г. прогимназията носи името на цар Борис Трети, а новото име на училището идва с новата власт от 9.09.1944 г. Прогимназията започва учебната година в новопостроената сграда.

 

От 1981 год. основното училището вече е Единно средно политехническо училище. Със значителните си материални придобивки, с изявите си на регионално и национално ниво чипровското училище печели заслужен авторитет.

 

През септември 1994 г. училището заедно с Историческия музей участва в националното честване на 370-годишнината на Чипровската просветна школа.

 

От 1996 г. поради икономически и демографски причини започва да намалява броят на децата, което се отразява и на паралелките в училището.

 

През учебната 2003-2004 год. става обединението на двете училища в Чипровци - НУ Димитър Филипов и ОУ Петър Парчевич.


Учебното заведение носещо името на Парчевич се намира в последния етап от своето над 395-годишно развитие, богато на промени, успехи и неудачи, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в град Чипровци.

 

През всички тези не малко години ОУ Петър Парчевич гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява.

 

В своята 395-годишна история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции на своите предшественици и създава условия, с които тези традиции да съществуват и в бъдеще.

 

Подготвя се възстановяването на специализираните паралелки, в които преди няколко години ученици от цялата страна се обучаваха в изработване на пана и гоблени чрез уникалната технология на чипровския килим.


Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.

 

Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране.

 

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата. .


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност. Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Безспорият авторитет на ОУ Петър Парчевич, Чипровци се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Лена Георгиева.

Контакти

Основно училище Петър Парчевич

Град Чипровци, Община Чипровци, бул. Петър Парчевич 4
Телефон: 095542805
GSM: 0878100925
Интернет сайт: ou-chiprovtsi.eu

Галерия

Основно училище Петър Парчевич
Основно училище Петър Парчевич
Основно училище Петър Парчевич

Още Училища в Община Чипровци

Основно училище Петър Парчевич

Основно училище Петър Парчевич, Чипровци

Основно училище Петър Парчевич, Чипровци е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Определяно, като едно от най-старите б