Регистър на училищата

Основно училище Петър Парчевич, Град Чипровци - Цели и Приоритети

авторитетно учебно заведение чипровци

авторитетно учебно заведение чипровци, висококвалифицирани педагози чипровци, извор на знание чипровци, качествено обучение чипровци, обучение на високо ниво чипровци, основно училище петър парчевич чипровци, основно училище чипровци, оу петър парчевич чипровци, оу чипровци, педагози с богат опит чипровци, предпочитано училище чипровци, учебно заведение чипровци, училище с богата история чипровци, училище с добра подготовка чипровци, училище със запазени традиции чипровци

Основно училище Петър Парчевич
Цели и Приоритети

Целите и приоритетите в работата на преподавателския екип е насочена към постигне на оптимални резултати за:

 

  • поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

 

  • разкриване на способностите, на интелектуалния, творческия и нравствения потенциал на всяко дете;

 

  • обучение за всяко дете според неговите потребности и индивидуалните способности;

 

  • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене;

 

  • формиране на компетентности в участниците в образователния процес на основата на съвременните технологии за обучение;

 

  • интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

 

  • ефективно и толерантно педагогическо общуване;

 

  • сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

Контакти

Основно училище Петър Парчевич

Град Чипровци, Община Чипровци, бул. Петър Парчевич 4
Телефон: 095542805
GSM: 0878100925
Интернет сайт: ou-chiprovtsi.eu

Галерия

Основно училище Петър Парчевич
Основно училище Петър Парчевич
Основно училище Петър Парчевич

Още Училища в Община Чипровци

Основно училище Петър Парчевич

Основно училище Петър Парчевич, Чипровци

Основно училище Петър Парчевич, Чипровци е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Определяно, като едно от най-старите б