Регистър на училищата

Основно училище Св. Иван Рилски, Град Перник

основно училище св иван рилски перник

основно училище св иван рилски перник, оу св иван рилски перник, училище св иван рилски перник

Галерия

Основно училище Св. Иван Рилски
Основно училище Св. Иван Рилски
Основно училище Св. Иван Рилски
Основно училище Св. Иван Рилски

Основно училище Св. Иван Рилски
Информация

Основно училище Свети Иван Рилски

Основно училище Св. Иван Рилски, Перник е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Основите на училищното обучение са поставени в далечното минало. От годините на османското владичество до 1903 год. има само едно училище. Но необходимостта миньорските деца да посещават училище, намиращо се в близост с миньорските квартали води до отделяне на първоначалното училище, наречено Свети Иван Рилски". То отваря врати на 1 септември 1903 г., където децата учат в слети отделения от I-ви до IV-ти клас.

 

През 50-те години в пернишкия регион училището е известно като III ОУ Иван Рилски. Във връзка с една от образователните реформи учебното заведение е слято с гимназия Христо Смирненски, до 1991 год., когато е преобразувано отново в две самостоятелни училища.

 

В своята дългогодишна история ОУ Св. Иван Рилски, Перник значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции.


Училището е с общинско финансиране. Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на ОУ Св. Иван Рилски, Перник се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

Контакти

Основно училище Св. Иван Рилски

Град Перник, Община Перник, кв. Монте Карло 1
Телефон: 076592415, 076600858, 076607612
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Перник