Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Бутан

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ е учебно заведение в село Бутан, ул. Христо Ботев  № 1. 

 

Носи името на великите славянски просветители братята Кирил и Методий.

 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин. Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваюа иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

ОУ Св. Св. Кирил и Методий се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

ОУ Св. Св. Кирил и Методий  предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

По времето на своето съществуване ОУ Св. Св. Кирил и Методий е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ разполага с :

 

 • Просторни, добре оборудвани класни стаи
 • Компютърни зали, кабинет по химия и биология, кабинет по история и цивилизация
 • Физкултурен салон
 • Асфалтиран, заграден двор - с четири спортни площадки
 • Компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника
 • Библиотека
 • Достъп до Интернет
 • Отопление - локална водоотоплителна инсталация
 • Здравен кабинет
 • Ученически стол

 

ОБУЧЕНИЕ

Училището предлага :

 

 • Обучение по чужди езици и информационни технологии / ЗП, ЗИП и СИП /
 • СИП - изобразително изкуство, лека атлетика, БЕЛ
 • Полуинтернатни групи
 • Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници
 • Занятия по религия

 

Контакти

Основно училище Свети свети Кирил и Методий

Село Бутан, Община Козлодуй, ул. Христо Ботев 1
Телефон: 091682119
GSM: 0878645399
Интернет сайт: www.oubut.org

Галерия

Още Училища в Община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов

Основно училище Васил Априлов, Хърлец

Основно училище Васил Априлов, село Хърлец е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Носи името на великия бълга