Регистър на училищата

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Град Първомай

авторитетно учебно заведение дълбок извор

авторитетно учебно заведение дълбок извор, висококвалифицирани педагози дълбок извор, качествено обучение дълбок извор, основно училище дълбок извор, оу дълбок извор, оу кирил и методий дълбок извор, оу св св кирил и методий дълбок извор, педагози с богат опит дълбок извор, предпочитано основно училище дълбок извор, предпочитано учебно заведение дълбок извор, учебно заведение дълбок извор, училище дълбок извор, училище кирил и методий дълбок извор, училище с добра материална база дълбок извор, училище с добра подготовка дълбок извор, училище св св кирил и методий дълбок извор, училище със запазени традиции дълбок извор

Галерия

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Информация

Информация

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Дълбок извор е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило врати през далечната 1848 год., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

През тежките години на турското робство, преди повече от 170 години, гордите родолюбци в Дълбок извор, разбрали силата на просвещението се захващат с богоугодно и спасително дело да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина.


След освобождението, през 1879 год. е построена триетажна училищна сграда, в която се помещава първото класно училище в общината до 1888 год.


През 1908 год. е поставено началото на прогимназиалното обучение за децата от селата Леново, Червен, Православен, Патриарх Евтимово и др.


През 1957 год., за дългогодишна ползотворна дейност училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - ІІ степен.


Непрекъснато нарастващият брой ученици налага построяването на нова сграда, която отваря врати през 1959 год. и е една от най-хубавите и удобни училищни сгради в района по онова време.


От 1962 год. обучението в училището вече е целодневно, което продължава до 1992 год.


През всички тези немалко години до днес, ОУ Св. Св. Кирил и Методий е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на село Дълбок извор.


Заема централно място в образователната система на общината. Разполага със съвременна материално - техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Днес ОУ Св. Св. Кирил и Методий е основно училище с целодневна форма на обучние в пет паралелки от I-ви до VII-ми клас.


Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на децата от ромската етническа група в условията на съвременното общество чрез усъвършенстване на факторите на учебно - възпитателния процес.


ОУ Васил Левски, Дълбок извор осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.


Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност, получават отличната подготовка, която им гарантира успешно представяне на олимпиади, състезания, външно оценяване и кандидатстудентски изпити.


Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.


Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.


През всичките тези, немалко години от първия звънец до днес, ОУ Св. Св. Кирил и Методий е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.


Директор на учебното заведение е г-жа Светла Цветилова.

Контакти

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Град Първомай, Община Първомай, Дълбок извор, ул. Първа № 59
GSM: 0887313582
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Първомай

Още Училища в Община Първомай