Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Кулата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ е учебно заведение в село Кулата, община Петрич, Област Благоевград.

 

Носи името на великите славянски просветители братята Кирил и Методий.

 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин.

 

Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваюа иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

ОУ Св. Св. Кирил и Методий се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Учебното заведение  предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

За времето на своето съществуване ОУ Св. Св. Кирил и Методий е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Село Кулата, Община Разлог, община Петрич, Област Благоевград
Телефон: 074252377
GSM: 0893605272, 0888231199

Още Училища в Община Разлог

Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Рилска иглика, Долно Драглище

Центърът за специална образователна подкрепа Рилска иглика е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в село Долно Драглище, община Разлог, обл