Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Симеоновец

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ е учебно заведение в село Симеоновец, Община Септември. Носи името на великите славянски просветители братята Кирил и Методий.

 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас. Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин. Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваюа иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

ОУ Св. Св. Кирил и Методий се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми.

 

Педагогическият състав на училището се състои от опитни, висококвалифицирани и отговорни преподаватели с дългогодишен трудов стаж, които полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Екипът от отлични педагози се стреми се да отговори на предизвикателствата на новото време, за да постигне целите на националните програми и да направи училището привлекателно и желано място за младите хора. Опитва се да даде равен шанс на всяко дете, да гарантира доброто образование и възпитание на всеки ученик без разлика в етническата му принадлежност и вероизповедание.

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Село Симеоновец, Община Септември, Община Септември
Телефон: 035642335
GSM: 0877923360, 0885000513, 0894313986

Още Училища в Община Септември