Регистър на училищата

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Село Чавдар

добро образование чавдар

добро образование чавдар, качествено и съвременно обучение чавдар, качествено обучение чавдар, огнище на национални традиции чавдар, основно училище село чавдар, основно училище чавдар, оу св св кирил и методий село чавдар, оу село чавдар, педагози с богат опит чавдар, съвременено учебно заведение чавдар, утвърдено средище на духовна изява чавдар, учебно заведение с богата история чавдар, учебно заведние село чавдар, училище с добра материална база чавдар

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий
Информация

Информация

основно училище село чавдар

 

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар е учебно заведение с дългогодишна история.

 

Води началото си от далечната 1869 г., посрещайки своите първи, жадни за знание възпитаници.

 

Двадесет и две години по-късно е построена нова, по-голяма и удобна сграда в центъра на селото. След пожар през 1902 г. е изградена сегашната стара част на училището, а през 1995 г. е пристроена и новата, в която към днешна дата се водят учебните занятия.

 

148 години ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар гради своя облик на училище с богата история, утвърдено средище на духовна изява и огнище на национални традиции.


Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Училището разполага с оборудвана компютърна зала с достъп до Интернет. В училищния двор е изградена модерна спортна площадка с изкуствена настилка за различни видове спорт. Оборудвана е и фитнес зала, в която младежи от общината тренират силови спортове.


ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар е с курс на обучение от първи до осми клас. Към момента в учебното заведение се обучават около 100 деца. Учебните занятия се провеждат едносменно - само сутрин. Училището е с общинско финансиране.


Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Директор на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар е г-жа Мария Георгиева.

 

Контакти

Къща Русалка

Село Чавдар, Община Чавдар, ул. Цар Освободител 29
Телефон: 071892305

Галерия

Още Училища в Община Чавдар