Регистър на училищата

Основно училище Стою Шишков, Град Смолян - Мисия и визия

авторитетно учебно заведение смолян

авторитетно учебно заведение смолян, висококвалифицирани педагози смолян, водещо учебно заведение смолян, добро основно образование смолян, извор на знание смолян, иновативно основно училище смолян, качествено обучение смолян, качествено основно образование смолян, квалифицирани педагози смолян, основно училище град смолян, основно училище смолян, основно училище стою шишков смолян, основно училище със stem кабинет смолян, основно училище със стем кабинет смолян, основно училище със стем център смолян, оу смолян, оу стою шишков смолян, педагози с богат опит смолян, предпочитано учебно заведение смолян, предпочитано училище смолян, препоръчано учебно заведение смолян, съвременно училище смолян, утвърдено учебно заведение смолян, учебно заведение смолян, училище с богата история смолян, училище с добра база смолян, училище с добра подготовка смолян, училище с добри преподаватели смолян, училище стою шишков смолян, училище със запазени традиции смолян

Основно училище Стою Шишков
Мисия и визия

Мисията на ОУ Стою Шишков е да развива гражданско съзнание и поведение при учениците, както и умения за ефективна обществена реализация. Гарантира обучение, възпитание и социализация в съответствие с държавните образователни стандарти на Република България и Европейския съюз. Чрез комбиниране на традиции и новаторство, училището стимулира развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик да бъде знаещ, търсещ и мотиивран за себереализация.

 

Този амбициозен подход се осъществява чрез екип от педагози, които придават специално значение на:

 

  • Поставянето на детето в центъра на всички образователни дейности;

 

  • Насърчаването на свободата на изразяване;

 

  • Стимулирането на активното участие в целия процес на обучение и изграждането на ориентирани и компетентни личности в динамично променящия се свят;

 

  • Стремежът си да бъде разбрана и значима страна в процеса на обучение;

 

  • Прилагането на иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на учебния процес;

 

  • Изграждането на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм;

 

  • Развиването и поддържането на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

 

ОУ Стою Шишков е:

 

  • Модерно конкурентноспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии, интерактивни и иновативни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности, справящи се с предизвикателствата на новата дигитална реалност.

 

  • Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

Контакти

Основно училище Стою Шишков

Град Смолян, Община Смолян, кв. Устово, ул. Кирил Маджаров 57
Телефон: 030180100
Интернет сайт: www.oushishkov-smolyan.com

Галерия

Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков

Още Училища в Град Смолян

Регистър на училищата

ПГТ, Смолян

ПГ по туризъм е професионална гимназия с държавно финансиране.Има една смяна - само сутрин.