Регистър на училищата

Основно училище Стою Шишков, Град Смолян - Визия

авторитетно учебно заведение смолян

авторитетно учебно заведение смолян, висококвалифицирани педагози смолян, извор на знание смолян, качествено обучение смолян, основно училище град смолян, оу смолян, оу стою шишков смолян, педагози с богат опит смолян, предпочитано училище смолян, учебно заведение смолян, училище град смолян, училище с добра база смолян, училище с добра подготовка смолян, училище със запазени традиции смолян

Галерия

Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков

Основно училище Стою Шишков
Визия

ОУ Стою Шишков, Смолян е учебно заведение с установени традиции в постигането на много добри резултати в учебно възпитателната работа на учениците.


Учебното заведение осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.


Подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високодинамична конкурентна среда и изискванията на пазара на труда.


Възпитава учениците в уважение към законите на Република България, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.


В учебното заведение се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие личния потенциал и качества на подрастващите.

Контакти

Основно училище Стою Шишков

Град Смолян, Община Смолян, кв. Устово, ул. Кирил Маджаров 57
Телефон: 030180100
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Смолян