Регистър на училищата

Основно училище Стою Шишков, Град Смолян - Екип

авторитетна образователна институция смолян

авторитетна образователна институция смолян, авторитетно учебно заведение смолян, висококвалифицирани педагози смолян, водещо учебно заведение смолян, добро образование смолян, извор на знание смолян, качествено образование смолян, качествено обучение смолян, квалифицирани педагози смолян, основно училище смолян, основно училище стою шишков смолян, оу смолян, оу стою шишков смолян, педагози с богат опит смолян, предпочитано учебно заведение смолян, предпочитано училище смолян, препоръчано учебно заведение смолян, съвременно училище смолян, утвърдено учебно заведение смолян, учебно заведение смолян, училище град смолян, училище с богата история смолян, училище с добра база смолян, училище с добра подготовка смолян, училище с добри преподаватели смолян, училище със запазени традиции смолян

Основно училище Стою Шишков
Екип

ОУ Стою Шишков, Смолян разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности.

 

 

РЪКОВОДСТВО


Цонка Печилова - директор

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 

 

Виличка Камишева - главен учител

 

Елена Иванова - старши учител БЕЛ

 

Лидия Йоновска - старши учител Математика

 

Светла Кичукова - старши учител Английски език

 

Радка Пашова - старши учител Английски език

 

Атанас Манолевски - старши учител Обществени науки

 

Елена Димитрова - Ръководител направление ИКТ, учител Математика и ИТ

 

Мая Кехайова - учител БЕЛ V-VII клас

 

Костадин Джигошев - учител по Музика

 

Тодор Рабушев - учител Физическо възпитание и спорт

 

Вера Щинарова - учител по Човекът и природата V-VI клас; Химия и околната среда и Фикика и астрономия VII клас

 

Мария Пищалова - старши учител НУП

 

Мария Шукерова - старши учител НУП


Златка Керимова - старши учител НУП


Албена Шишманова - старши учител НУП

 

Станка Перпериева - старши учител НУП


Ваня Чаталбашева - учител НУП

 

Иванка Манолова - учител НУП

 

Даяна Бабаджанкова - учител ЦДО I-IV клас

 

Руска Малкочева - учител ЦДО I-IV клас

 

Розалия Беширова - учител ЦДО I-IV клас

 

Мария Христева - учител ЦДО I-IV клас

 

Мария Канинска - ресурсен учител I-IV клас

 

Николина Балийска - ресурсен учител I-IV клас

 

Анелия Димитрова - учител ЦДО I-IV клас

 

Златка Банска - учител ЦДО V-VII клас

 

Елена Немова - учител ЦДО V-VII клас

 

Маргарита Шукерова - ресурсен учител V-VII клас

 

 

Веселина Славова - логопед

 

Генчо Сапунджиев - училищен психолог

 

 

Контакти

Основно училище Стою Шишков

Град Смолян, Община Смолян, кв. Устово, ул. Кирил Маджаров 57
Телефон: 030180100
Интернет сайт: 4ou-shishkov.eu

Галерия

Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков

Още Училища в Град Смолян

Регистър на училищата

ПГТ, Смолян

ПГ по туризъм е професионална гимназия с държавно финансиране.Има една смяна - само сутрин.