Регистър на училищата

Основно училище Стою Шишков, Град Смолян - Екип

авторитетно учебно заведение смолян

авторитетно учебно заведение смолян, висококвалифицирани педагози смолян, водещо учебно заведение смолян, добро основно образование смолян, извор на знание смолян, иновативно основно училище смолян, качествено обучение смолян, качествено основно образование смолян, квалифицирани педагози смолян, основно училище град смолян, основно училище смолян, основно училище стою шишков смолян, основно училище със stem кабинет смолян, основно училище със стем кабинет смолян, основно училище със стем център смолян, оу смолян, оу стою шишков смолян, педагози с богат опит смолян, предпочитано учебно заведение смолян, предпочитано училище смолян, препоръчано учебно заведение смолян, съвременно училище смолян, утвърдено учебно заведение смолян, учебно заведение смолян, училище с богата история смолян, училище с добра база смолян, училище с добра подготовка смолян, училище с добри преподаватели смолян, училище стою шишков смолян, училище със запазени традиции смолян

Основно училище Стою Шишков
Екип

ОУ Стою Шишков, Смолян разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности.

 

 

РЪКОВОДСТВО


Цонка Печилова - директор

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 

 

Величка Камишева - Главен учител - начален етап на образование (I – IV клас)

 

Мария Пищалова - Старши учител - начален етап на образование (I – IV клас)

 

Мария Шукерова - Старши учител - начален етап на образование (I – IV клас)


Златка Керимова - Старши учител - начален етап на образование (I – IV клас)


Албена Шишманова - Старши учител - начален етап на образование (I – IV клас)

 
Ваня Чаталбашева - Старши учител - начален етап на образование (I – IV клас)

 

Юлиян Вълнев - Учител – прогимназиален етап на образование (Изобразително изкуство, Спортни дейности)

 

Атанас Манолевски - Учител – прогимназиален етап на образование (История и цивилизации, География и икономика)

 

Елена Иванова - Учител – прогимназиален етап на образование (Български език)

  

Светла Кичукова - Учител – прогимназиален етап на образование (Английски език)

 

Мая Кехайова - Учител – общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на образование (Български език)

 

Розалия Карабалтова - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД I – IV клас)

 

Руска Малкочева - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД I – IV клас)

 

Иванка Манолова - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД I – IV клас)

 

Мария Христева - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД I – IV клас)

 

Златка Банска - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД I – IV клас)

 

Елена Немова - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД I – IV клас)

 

Венера Щинарова - Учител – прогимназиален етап на образование (Природни науки)

 

Теодора Петрова - Учител – прогимназиален етап на образование (Математика)

 

Лидия Йоновска - Старши учител – прогимназиален етап на образование (Математика, Компютърно моделиране и информационни технологии)

 

Боян Тодоров - Учител – прогимназиален етап на образование (Музика)

 

Тодор Рабушев - Старши учител – прогимназиален етап на образование (Физическо възпитание и спорт)

  

Генчо Сапунджиев - Психолог / Логопед

 

Даяна Бабаджанкова - Педагогически съветник, Учител – начален етап на образование (I – IV клас)

 

Анелия Димитрова - Ресурсен учител

 

Маргарита Шукерова - Ресурсен учител

 

Мария Канинска - Ресурсен учител 

 

Мария Нямова - Помощник на учителя

 

Красимира Хаджийска - Образователен медиатор

  

 

Контакти

Основно училище Стою Шишков

Град Смолян, Община Смолян, кв. Устово, ул. Кирил Маджаров 57
Телефон: 030180100
Интернет сайт: www.oushishkov-smolyan.com

Галерия

Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков
Основно училище Стою Шишков

Още Училища в Град Смолян

Регистър на училищата

ПГТ, Смолян

ПГ по туризъм е професионална гимназия с държавно финансиране.Има една смяна - само сутрин.