Регистър на училищата

Основно училище Стоян Михайловски, Град Пловдив

авторитено учебно заведение пловдив

авторитено учебно заведение пловдив, висококвалифицирани педагози пловдив, добро образование пловдив, екип от отлични педагозите пловдив, жадни за знание деца поемат по пътя към бъдещето, жадни за знание деца поемат по пътя към новото, извор на знание пловдив, качествено и достъпно обучение пловдив, квалифицирани преподаватели и възпитатели, огнище на националните традиции пловдив, отлична учебна подготовка пловдив, оу стоян михайловски, оу стоян михайловски пловдив, педагози с богат опит пловдив, преподаватели с богат опит пловдив, съвременено учебно заведение пловдив, толерантно педагогическо общуване пловдив, утвърдено средище на духовната изява пловдив, учебно заведение стоян михайловски, училище носител на орден кирил и методий 3 степен, училище с богата история и традиции пловдив, училище с добра материална база пловдив, училище средище на знание пловдив, училище стоян михайловски пловдив, училище удостоено с почетния знак на пловдив

Галерия

Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски

Основно училище Стоян Михайловски
Информация

Основно училище Стоян Михайловски

 

 

Основно училище Стоян Михайловски е учебно заведение в град Пловдив, ул. Константин Геров № 45.

 

Води началото си от далечната 1959 г. със започване строеж на новата сграда на 30-то основно училище Димитър Полянов, за да поеме нарастващия брой ученици. Учебно заведение отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници през 1962 година. Първоначално учениците са разпределени в 15 паралелки и наброяват 556. Жадни за знание деца поемат по пътя към новото, непознатото, неизвестното, поемат пътя към бъдещето.


Училището е носител на орден „Кирил и Методий”– ІІІ степен, удостоено послучай 25 години от създаването му през юбилейната 1987/1988 учебна година.


През 1991 година, с решение на Общински съвет - Пловдив, ОУ Димитър Полянов е преименувано на ОУ Стоян Михайловски.


През учебната 2011/2012 година тържествено е отбелязан 50-годишният юбилей на училището. По този повод, с решение на Общинския съвет и по предложение на кмета на града, учебното заведение е удостоено с Почетния знак на град Пловдив.


Петдесет и девет години ОУ Стоян Михайловски, Пловдив гради своя облик на училище с богата история и традиции.


Днес учебното заведние е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.

 

Основно училище Стоян Михайловски е съвременено учебно заведение, с добра материална база. Класните стаи са оборудвани с мултимедийна техника, необходима за прилагане на интерактивни методи на обучение. Разполага с кабинети с компютърна и периферна техника, кабинети по физика, биология, химия, музика, изобразително изкуство, ученически стол и библиотека.

 

В ОУ Стоян Михайловски, Пловдив са заети висококвалифицирани преподаватели и възпитатели. Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Всяка година стотици ученици с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда – децата му никога не го забравят.

 

 

Контакти

Основно училище Стоян Михайловски

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Константин Геров 45
Телефон: 032692437, 032699286
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД