Регистър на училищата

Основно училище Стоян Михайловски, Град Пловдив - Извънкласни дейности

авторитено учебно заведение пловдив

авторитено учебно заведение пловдив, висококвалифицирани педагози пловдив, добро образование пловдив, екип от отлични педагозите пловдив, жадни за знание деца поемат по пътя към бъдещето, жадни за знание деца поемат по пътя към новото, извор на знание пловдив, качествено и достъпно обучение пловдив, квалифицирани преподаватели и възпитатели, огнище на националните традиции пловдив, отлична учебна подготовка пловдив, оу стоян михайловски, оу стоян михайловски пловдив, педагози с богат опит пловдив, преподаватели с богат опит пловдив, съвременено учебно заведение пловдив, толерантно педагогическо общуване пловдив, утвърдено средище на духовната изява пловдив, учебно заведение стоян михайловски, училище носител на орден кирил и методий 3 степен, училище с богата история и традиции пловдив, училище с добра материална база пловдив, училище средище на знание пловдив, училище стоян михайловски пловдив, училище удостоено с почетния знак на пловдив

Галерия

Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски

Основно училище Стоян Михайловски
Извънкласни дейности

Основно училище Стоян Михайловски, Пловдив е учебно заведение с богати художествено-творчески традиции. Стреми да развива индивидуалността и творчеството на възпитаниците си чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на учениците.

 

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.

 

Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.

 

Училището организира извънкласни мероприятия, в които учениците участват активно, представяйки се достойно, печелейки призови места и отличия:

 

 • СПИ Български езил и литература с ръководител г-жа Горица Петрова. Учениците печелят множество международни, национални и регионални литературни награди

 

 •  СИП ​Изобразително изкуство с ръководител г-жа Камелия Христева да рапределени в две групи - СИП начален и СИП среден курс. Малките художници участват в градски, национални и международни конкурси и печелят призови места и награди

 

 •  Спортен клуб по джудо, джу джицу и кендо Сатурн с треньори Димитър Ботев и Ботьо Ботев. Възпитаниците са разпределени в 4 възрастови групи, обучавани в умения по джудо и джу джицу. С участия в национални и международни първенства по тези спортове, заемали призови места и по двата спорта

 

 •  Клуб Здраве с ръководител Павлина Лилова

 

 •  ФУЧ Изобразително изкуство - Арт клуб Хармония с ръководител Камелия Христева

 

 •  ФУЧ Музика

 

 • Клуб Млад природолюбител с ръководител Галя Стоева Найденова

 

 • Клуб Обичай род и родина с ръководител Диляна Цонева Шуманска

 

 • Клуб Природа, спорт и здраве с ръководител Дафина Георгиева Димова

 

 • Клуб Млад информатик с ръководител Петя Тодорова Карабиберова

 

 • Клуб Спорт с ръководител Атанас Александров Атанасов, треньор във ФК Феникс Пловдив

 

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Контакти

Основно училище Стоян Михайловски

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Константин Геров 45
Телефон: 032692437, 032699286
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД