Регистър на училищата

Основно училище Стоян Михайловски, Град Пловдив - Преподаватели

авторитено учебно заведение пловдив

авторитено учебно заведение пловдив, висококвалифицирани педагози пловдив, добро образование пловдив, екип от отлични педагозите пловдив, жадни за знание деца поемат по пътя към бъдещето, жадни за знание деца поемат по пътя към новото, извор на знание пловдив, качествено и достъпно обучение пловдив, квалифицирани преподаватели и възпитатели, огнище на националните традиции пловдив, отлична учебна подготовка пловдив, оу стоян михайловски, оу стоян михайловски пловдив, педагози с богат опит пловдив, преподаватели с богат опит пловдив, съвременено учебно заведение пловдив, толерантно педагогическо общуване пловдив, утвърдено средище на духовната изява пловдив, учебно заведение стоян михайловски, училище носител на орден кирил и методий 3 степен, училище с богата история и традиции пловдив, училище с добра материална база пловдив, училище средище на знание пловдив, училище стоян михайловски пловдив, училище удостоено с почетния знак на пловдив

Галерия

Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски
Основно училище Стоян Михайловски

Основно училище Стоян Михайловски
Преподаватели

Основно училище Стоян Михайловски, Пловдив разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности.

 

Педагогическият екип полага грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов:

 

 

РЪКОВОДСТВО

 

 

 • Тинка Балабанова - Директор

 

 • Нели Марковска - Заместник - директор учебна дейност

 

 • Ирина Мангадашева - Педагогически съветник

 

 


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

 • Мариана Хубчева - Учител начален етап

 

 • Антоанета Иванова - Учител начален етап

 

 • Радка Искрова - Учител начален етап

 

 • Диляна Шуманска - Учител начален етап

 

 • Дафина Димова -Учител начален етап

 

 • Галя Найденова - Учител начален етап

 

 • Диана Деспова - Учител начален етап

 

 • Мариана Ранчева  - Учител начален етап

 

 • Красимира Запрянова - Учител начален етап

 

 • Невяна Гешева - Учител начален етап

 

 • Йоана Иванова - Учител начален етап

 

 • Даниела Лазарова - Учител начален етап

 

 • Павлина Бонева - Учител начален етап

 

 • Дафина Игнатова - Английски език

 

 • Нели Марковска - Английски език

 

 • Атанаска Пушкарова - Английски език

 

 • Горица Петрова - Български език и литература

 

 • Димитър Иванов - Български език и литература

 

 • Деница Бодучиян - Бългаски език и литература

 

 • Пенка Марашева - Математика

 

 • Анита Костадинова - Математика

 

 • Петя Карабиберова - Математика, Информационни технологии

 

 • Тинка Балабанова - Физика и астрономия

 

 • Светлозар Теохаров - История и цивилизация, География и икономика

 

 • Павлина Лилова - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

 

 • Галина Ичевска - Музика

 

 • Камелия Христева - Изобразително изкуство

 

 • Димитър Минчев - Физическо възпитание и спорт

 

 • Мая Младенова - Домашна техника и икономика

 

 • Иван Иванов - Учител ГЦОУД

 

 • Ралица Чалъкова - Учител ГЦОУД

 

 • Анета Христозова - Учител ГЦОУД

 

 • Тонка Паскалева - Учител ГЦОУД

 

 • Спас Деспов - Учител ГЦОУД

 

 • Марияна Марчева - Учител ГЦОУД

 

 • Румяна Колева - Учител ГЦОУД

 

 • Боряна Родопска - Учител ГЦОУД

 

 • Цветана Котларова - Учител ГЦОУД

 

Контакти

Основно училище Стоян Михайловски

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Константин Геров 45
Телефон: 032692437, 032699286
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД