Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Село Остров

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ село Остров води своето начало от далечната 1857 година, когато започва просветното дело в село с откриване на първото училище.

 

Едно малко и уютно училище, което ден след ден се превръща в желана територия за своите ученици.

 

Сто петдесет и седем години не угасва този пламък, запален от първите островски будители.

 

Сто петдесет и седем години поколения учители всеотдайно водят своите възпитаници в света на знанието и напредъка.


Учебната 2012/2013 година съвпада със стогодишнината от построяването на сградата, в която и днес се помещава училището. 18 февруари 1913 година влиза в летописа на просветното дело в село Остров като първи учебен ден в новопостроеното училище, с 327 ученици.

 

Интересът към образованието нараства, броят на учениците се увеличава през следващите учебни години.

 

От 2008/2009 учебна година училището е средищно, а от октомври 2010 година - защитено.

 

Към настоящия момент в него се обучават 130 ученици, от които 29 са пътуващи от съседното село Галово.

 

Училището разполага с училищен автобус, предоставен от МОМН. За всички желаещи е организирано целодневно обучение.

 

От една година успешно се реализират дейности по проект Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по ОП Развитие на човешките ресурси.

 

Училището е включено и в модул Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка по НП С грижа за всеки ученик.


Възпитаниците на учебното заведение участват в различни извънкласни дейности, което дава възможност за развитие на техните заложби, явявайки се на училищни, общоселски и общински мероприятия.

 

В училището са сформирани и работят три ПИГ с 75 ученици от първи до осми клас. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително - избираема подготовка, свободно - избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.


ОУ Христо Ботев село Остров се стреми към :

 

  • Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

 

  • Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез :


     -  Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения

        за живот, необходими на учениците в съвременното общество.


     -  Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ

        етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище

        поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.


     -  Подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на

        подходяща среда.


     -  Създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и

        конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната

        организация на учебния процес.


     -  Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от

        прилагане на модела целодневна организация на учебния процес.

 

 

Контакти

Миро

Село Остров, Община Оряхово, Кабакум, крайбрежна алея
Телефон: 091752331
Интернет сайт: oy-ostrov.eu

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

Още Училища в Община Оряхово

Основно училище Никола Й. Вапцаров

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци

Основно училище Никола Й. Вапцаров, Селановци е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, н