Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Село Глогово

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

В ОУ Христо Ботев се извършва прием и обучение на ученици от 1-ви до 8-ми клас, в една учебна смяна.

Учебното заведение разполага с отлична материална база и ежегодно инвестира средства в закупуването на нови учебни помагала и техника, подпомагащи учебния процес.

ОУ Христо Ботев организира за своите възпитаници занималня и редица извънкласни дейности. Заниманията се водят от квалифицирани и опитни преподаватели и педагози.

Учениците се обучават в непрофилирани паралелки по програма одобрена от МОН. Тя включва задължителните общообразователни предмети, като:


- БЕЛ,
- Математика,
- История,
- География,
- Химия,
- Физика
- Биология.


Основно училище Христо Ботев се намира в село Глогово, община Тетевен, област Ловеч на улица Христо Ботев 51.

Ръководство

Донка Манева Дикова- Директор
Специалност:Българска филология , Трудово обучение


Румен Ивайлов Русев –Помощник –директор учебна дейност
Специалност:История, Българска история

Преподаватели

Иглика Ружинова Милчева-Старши учител,начален етап на основното образование /1-4клас/
Специалност: Начална училищна педагогика;


Диляна Сергеева Асенова-Старши учител ,начален етап на основното образование
/1-4 клас/
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика;


Асен Асенов Симеонов- Старши учител ,начален етап на основното образование
/1-4 клас/
Специалност: Начален учител-профил „Пеене”;


Стефан Асенов Симов- Старши учител ,начален етап на основното образование
/1-4 клас/
Специалност: Начална училищна педагогика,Начален учител профил”Руски език и физическо възпитание”;


Детелина Русинова Силянова-Младши учител ,начален етап на основното образование/1-4 клас/
Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език;


Симеонка Найденова Райкова-Старши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Специалност: Български език и литература, Руски език, Трудово обучение;


Надка Радева Краева- Старши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Специалност: Руска филология , Трудово обучение
Старши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап;


Наталия Асенова Чернина- Младши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Специалност: Прогнозиране и планиране Пр/НПП, учител по математика и информатика;


Любка Петкова Мирянова-Старши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап/НЗПР по математика/ ,заместващ учител
Специалност: Математика;


Росица Димитрова Докова-Братанова- Старши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Специалност: Биология и ЗО,Химия и ООС,Трудово обучение;


Жени Русинова Андонова- Старши учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Специалност: История и география;


Милен Бисеров Манев-Младши възпитател
Специалност: Начална училищна педагогика;


Иван Георгиев Иванов-Старши възпитател
Специалност: Начален учител-общ профил;


Детелина Асенова Алдинова-Старши възпитател
Специалност: Начален учител профил”Труд и творчество”.

Контакти

Основно училище ХРИСТО БОТЕВ

Село Глогово, Община Тетевен, ул. Христо Ботев 51
Телефон: 069082260
Интернет сайт: www.hbotev-glogovo.com

Галерия

Още Училища в Община Тетевен

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Глогово

В ОУ Христо Ботев се извършва прием и обучение на ученици от 1-ви до 8-ми клас, в една учебна смяна. Учебното заведение разполага с отлична материална база и ежегодно инвестира средства в закупуването