Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Село Екзарх Антимово

Галерия

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ се намира в село Екзарх Антимово, община Карнобат, област Бургас.

 

Учебното заведение носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев.

 

ОУ Христо Ботев е училищее с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.  

 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас с осем паралелките и четири полуинтернатни групи.  Учебните занятия се провеждат едносменно, целодневно.

 

ОУ Христо Ботев е с общинско финансиране. 

 

В учебното заведение учат деца от седемте села - Екзарх Антимово, Драганци, Смолник, Житосвят, Добриново, Черково и Сърнево. Основна част от учениците са деца от ромски етнос.

 

Етническите особености налагат определени акценти в учебно - възпитателната работа. Един от тях е прибирането и задържането на подлежащите на обучение ученици в училището, чийто произход е от социално слаби семейства. Усилията са насочени към по - ефективна работа за подобряване заинтересоваността на родителите от ОВП, както и по - доброто усвояването на българския език от учениците.

 

Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на децата от ромската етническа група в условията на съвременното общество чрез усъвършенстване на факторите на учебно - възпитателния процес.

 

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

Село Екзарх Антимово, Община Карнобат, ул. Първи май № 48
Телефон: 0879590156
Факс: 055242225
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Карнобат

СОУ  ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Карнобат

СОУ "Христо Ботев" е средно (І - ХІІ клас) училище основано през 1926 год. в махала Дренешка на гр. Карнобат. От 1981г. е построена нова сграда с 4 етажа и 3 крила, 2 физкултурни салона и помеще