Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Исперихово

авторитетна учебна институция исперихово

авторитетна учебна институция исперихово, авторитетно учебно заведение исперихово, висококвалифицирани педагози исперихово, добра учебна подготовка исперихово, добро образивание исперихово, извор на знание исперихово, качествено обучение исперихово, основно училище исперихово, основно училище христо ботев исперихово, оу христо ботев исперихово, педагози с богат опит исперихово, предпочитано училище исперихово, учебно заведение исперихово, училище исперихово, училище с добра база исперихово, училище с добра подготовка исперихово, училище с история исперихово, училище със запазени традиции исперихово, училище христо ботев исперихово

Основно училище Христо Ботев
Информация

Основно училище Христо Ботев

ОУ Христо Ботев е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в село Исперихово.


Учебното дело в селото води своето начало от 1896 год. с две отделения, 42 ученика и първи учители Ангел Лабов и Славка Апостолова. Първоначално се помещавало в частни къщи и общинска сграда до 1909 год., когато е построена специална училищна сграда, състояща се от две класни стаи и учителска стая.

 

През 1929 год. е построена по-голяма училищна сграда с 6 класни стаи, към която по-късно са пристроени още две класни стаи и физкултурен салон.


Сегашната сграда на училище е построена и тържествено открита през 1971 год., а ново крило е пристроено през 1987 година. През 2009 год. училището е реновирано, санирано, със сменена дограма. Обновена е учебната база с изцяло нови кабинети по информационни технологии, биология и химия, стая на първи клас, училищна библиотека, фитнес зали, стаи за занимания по интереси за групите в ПИГ.


ОУ Христо Ботев осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз. В училището се обучават 150 ученици, от първи до седми клас в 10 паралелки. Обучението се извършва в целодневна форма.


Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност, получават отличната подготовка.


Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на децата от ромската етническа група в условията на съвременното общество чрез усъвършенстване на факторите на учебно - възпитателния процес.


Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение. Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка. Училището работи по НП „С грижа за всеки ученик“ и Европейски проект „Твоят час“, в който учениците са разделени в обучителни групи и занимания по интереси.


През всичките тези, немалко години от първия училищен звънец до днес ОУ Христо Ботев е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на учебното заведение е г-н Иван Иванов.

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

GSM: 0878390248
Email: ispou@abv.bg
Интернет сайт: ou-hristo-botev.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Брацигово

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Исперихово

ОУ Христо Ботев е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени трад

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, Брацигово

Професионална гимназия по строителство и архитектура е основана през 1912 година в град Брацигово, област Пазарджик. Наследник на традициите на Брациговската строителна школа, възникнала пр