Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Исперихово - Обучение

авторитетна учебна институция исперихово

авторитетна учебна институция исперихово, авторитетно учебно заведение исперихово, висококвалифицирани педагози исперихово, добра учебна подготовка исперихово, добро образивание исперихово, извор на знание исперихово, качествено обучение исперихово, основно училище исперихово, основно училище христо ботев исперихово, оу христо ботев исперихово, педагози с богат опит исперихово, предпочитано училище исперихово, учебно заведение исперихово, училище исперихово, училище с добра база исперихово, училище с добра подготовка исперихово, училище с история исперихово, училище със запазени традиции исперихово, училище христо ботев исперихово

Основно училище Христо Ботев
Обучение

Основно училище Христо Ботев, село Испериховоа е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.


Заема централно място в образователната система на общината. Материално - техническата база е съвременна, като непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.


Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.


Запазвайки облика и традициите градени през годините ОУ Христо Ботев се стреми се да осигури високо равнище на общообразователна подготовка на своите възпитаници.

 

  • Да даде възможност на учениците да развият своя интелектуален, физически и духовен потенциал.

 

  • -Да разшири периметъра на обучение с извънкласни форми и дейностти. 

 

  • -Да подобри резултатите от обучение по всички учебни дисциплини.

 

  • Да развива общата култура на учениците.

 

  • Да развива социалните умения на учениците и работата им в екип.

 

  • Да създаде желание за творчество и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес и разнообразни извънкласни дейности.

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

GSM: 0878390248
Email: ispou@abv.bg
Интернет сайт: ou-hristo-botev.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Брацигово

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Исперихово

ОУ Христо Ботев е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени трад

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, Брацигово

Професионална гимназия по строителство и архитектура е основана през 1912 година в град Брацигово, област Пазарджик. Наследник на традициите на Брациговската строителна школа, възникнала пр