Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Село Катунци

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

Основно училище Христо Ботев село Катунци е открито на 23 Септември 1931 година с тържествен водосвет в малка частна къща, собственост на Атанас Крушовалията.

 

Първоначално учениците са само петнадест и са обучавани от учителя Димитър Димитров от село Хърсово, който е бил и директор.

 

През 1933/1934 година, за училище е била наета къщата на Илия Куков, като е открита и трапезария за хранене на учениците.

 

Поради нарастване броя на учениците през 1942/1943 година е разкрита прогимназия от пети до седми клас и училището ползва къщата на Стоян Самарджиев.

 

През 1954 година е открита новата сграда на училището със светлите и просторни класни стаи, огласяни от радостната глъчка на учениците.

 

През 1956 година се открива и горен курс от осми до единадесети клас. Това е голяма придобивка за района, състоящ се от шестнадесет села със 17 000 жители. С откриването на горен курс в училището е открит и ученически стол.

 

За да се премахне двусменното обучение през 1971 година започва строителството на пристройка с още шестнадесет класни стаи. През 1976 година учебното заведение вече разполага с библиотека, кабинет по музика и работилници.


През 1981 година е построен и физкултурен салон, така училищният комплекс придобива завършен вид.


От тогава до днес през училището са преминали поколения подред, изнизват се родители и деца, сменят се учители и учащи се, образи и характери. Всички, които са минали през това училище, малко или много са участвали в написването на неговата история.

 

Днес в основно училище Христо Ботев село Катунци се обучават 120 ученика, разпределени в осем паралелки и една полуинтернатна група.

 

Учебното заведение разполага с компютърен кабинет с единадесет конфигурации с осигурен постоянен достъп до Интернет.

 

За пътуващите ученици е осигурен автобусен транспорт и е организирано столово хранене.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Катунци, Община Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград
Телефон: 074382037
GSM: 0879835590
Интернет сайт: oukatunci.blogspot.com

Галерия

Още Училища в Община Сандански

Трето основно училище Христо Ботев

Трето основно училище Христо Ботев, Сандански

Трето ОУ Христо Ботев, Сандански е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пъ