Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Лозарево

добра учебна подготовка лозарево

добра учебна подготовка лозарево, извор на знание лозарево, качествено образование лозарево, качествено обучение лозарево, обучение на високо ниво лозарево, огнище на национални традиции лазарево, основно училище лозарево, основно училище христо ботев лозарево, отлични педагози лозарево, оу лозарево, оу христо ботев лозарево, педагози с богат опит лозарево, светилище на просвещението лазарево, средище на духовност лазарево, съвременно училище лозарево, толерантно общуване лозарево, училище с богата история лозарево, училище с добра база лозарево, училище с добра подготовка лозарево, училище с традиции лозарево

Основно училище Христо Ботев
Информация

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Лазарево е извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции.


Отворило врати през далечната 1850 год., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.


Днес ОУ Христо Ботев е едно обновено и модерно училище, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.


С всеотдайност и упоритост гради своя авторитет и върви напред, утвърждавайки се като сериозен методически център с една обща цел да предостави на възпитаниците си добро образование.


В училището се обучават деца от различни етноси. Те израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.


Учителският колектив се стреми да създаде позитивна учебна среда, където учениците да изявят възможностите си, да ги мотивират за активно и отговорно участие в учебния процес.


През годините се полагат грижи за обновяване и създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения.


ОУ Христо Ботев, Лазарево разполага с просторни и слънчеви класни стаи, комптърен кабинет, физкултурен салон, столова за хранене, училищен автобус и места за отдих и игри в двора.


Всяка година децата с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - те никога не го забравят.


Директор на учебното заведение е г-жа Виолета Ценова.

 

Екип

 

ОУ Христо Ботев, Лозарево разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности:

 

 

РЪКОВОДСТВО

 

 • Виолета Йовчева Ценова - Директор

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

 • Силвия Маринова Ангелова - учител в начален етап

 

 • Радка Пенева Атанасова - учител в начален етап

 

 • Мариана Добрева Янева - старши учител в начален етап

 

 • Марина Алексиева Алексиева - старши учител по природни науки в прогимназиален етап

 

 • Христина Атанасова Янева - старши учител по математика в прогимназиален етап

 

 • Руско Стоянов Банчев - старши учител по български език и литература в прогимназиален етап

 

 • Зюхре Мустафа Яхя - старши учител по английски език

 

 • Еметула Фикрет Мустафа - учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

 

 • Христина Иванова Божкова - учител в ГЦОУД

 

 • Росен Дедов Тотев - старши учител в ГЦОУД

 

 • Диана Янева Неделчева - учител в ГЦОУД

 

 • Елена Ганчева Ганева - старши учител в ГЦОУД

 

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Лозарево, Община Сунгурларе, ул. Христо Ботев 1
Телефон: 055762264
GSM: 0887244620
Интернет сайт: www.lozarevo-ou.idwebbg.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Сунгурларе

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Манолич

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Манолич отворя врати, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни възпитаници. Началото на образованието е поставено през далечната 19