Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Град Мъглиж

авторитетно учебно заведение мъглиж

авторитетно учебно заведение мъглиж, висококвалифицирани педагози мъглиж, добро образование мъглиж, извор на знание мъглиж, качествено обучение мъглиж, основно училище град мъглиж, основно училище мъглиж, оу град мъглиж, оу христо ботев град мъглиж, оу христо ботев мъглиж, педагози с богат опит мъглиж, предпочитано училище мъглиж, светилище на просвещението мъглиж, средище на духовност мъглиж, учебно заведение мъглиж, училище град мъглиж, училище с добра база мъглиж, училище с добра подготовка мъглиж, училище със запазени традиции мъглиж

Основно училище Христо Ботев
Информация

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев се намира в град Мъглиж, област Стара Загора.

 

Учебното заведение носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев.

 

ОУ Христо Ботев е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в град Мъглиж.


Води началото си от 1821 год. като килийното училище. През първата половина на XIX век училището прераства в светско. В него се обучават не само деца от Мъглиж, но и младежи от Казанлъшко и Старозагорско.

 

През 1918 г. при пожар училището изгаря. Новата учебна сграда е построена през 1922 год. и раполага със 17 учебни стаи, физкултурен салон, работилница по трудово обучение и сграда с 2 учебни стаи за ученици от предучилищна възраст.

 

До учебната 1944/1945 г. училището в Мъглиж е било основно. В същата сграда от 1945 г. се помещава и Смесената гимназия, в която заниманията се водят полудневно до обяд, а след обяд учат учениците от основното училище.


През 1952 г. двете учебни заведения са обединени в пълно Средно училище от I до XII клас, носейки името на поета Гео Милев с 612 възпитаника, разпределени в 21 паралелки.


През учебната 1957/1958 г. в югозападната част на двора е построена голямата сграда, която включва работилници, физкултурен салон, съблекалня, бани, салон за читалня и малко книгохранилище. Открито е и общежитие за момчета.


През 1962 г. Средното политехническо училище е закрито. Открити са две училища: техникум Гео Милев и основно Христо Ботев, в което се обучват 418 ученика в 15 паралелки.


През учебната 1985/1986 г. учебното заведение вече е ЕСПУ, с една паралелка в IX клас и 533 възпитаника. Действащи са 14 кръжока, фанфарен оркестър и хор.


От учебната 1990/1991 г. училището е преобразувано в СОУ. През 1994 г. гимназиалният курс остава без прием в IX клас,


тъй като учебният план на СОУ не предлага професионално обучение. Следва промяна на статута на учебното заведение от средно в основнопрез 1999 година.


На фона на демографската криза, през 2007 год. в училището се обучават 313 ученика, разпределени в 16 паралелки.

 

ОУ Христо Ботев заема централно място в образователната система на общината. Училището е с общинско финансиране. Разполага със съвременна материално - техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

 

Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на децата от ромската етническа група в условията на съвременното общество чрез усъвършенстване на факторите на учебно - възпитателния процес.

 

ОУ Христо Ботев град Мъглиж осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

 

Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност, получават отличната подготовка, която им гарантира успешно представяне на олимпиади, състезания, външно оценяване и кандидатстудентски изпити.

 

Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.

 

Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.

 

През всичките тези, немалко години ОУ Христо Ботев, Мъглиж е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Милена Челебиева.

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Град Мъглиж, Община Мъглиж, ул. Гео Милев 10
Телефон: 043212079
Интернет сайт: ouhristobotevmg.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Мъглиж

Основно училище Христо Смирненски

Основно училище Христо Смирненски, Тулово

Основно училище Христо Смирненски, Тулово е утвърдило и наложило се учебно заведение с дългогодишна история и традиции успяло да съхрани ценностите в сферата на основното образование. Отворило врати