Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Николаевка

висококвалифицирани педагози николаевка

висококвалифицирани педагози николаевка, извор на знание село николаевка, качествено обучение николаевка, общинско основно училище село николаевка, основно училище николаевка, основно училище христо ботев николаевка, оу христо ботев николаевка, педагози с богат опит николаевка, предпочитано основно училище николаевка, предпочитано учебно заведение николаевка, село николаевка, учебно заведение село николаевка, училище с добра материална база николаевка, училище с добра подготовка николаевка, училище село николаевка, училище със запазени традиции николаевка, училище христо ботев николаевка, христо ботев николаевка

Основно училище Христо Ботев
Информация

Информация

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Николаевка, община Суворово обл. Варна.

 

Определяно, като едно от най-старите български светски училища от Възраждане, първото в цяла тогавашна варненска околия.

 

Води началото си от далечната 1848 година, и през своята сто и седемдесетгодишна история, се е превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в село Николаевка.

 

Отворило врати, за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

През всички тези години ОУ Христо Ботев гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява.

 

Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране.

 

ОУ Христо Ботев, с. Николаевка действа като общинско, основно, включващо обучение на деца от подготвителна група до ІХ клас.

 

Разполага със съвременна материално - техническата база, състояща се от 8 класни стаи, разположени на два етажа, напълно оборудвани компютърен и лабораторен кабинет по природни науки с прилежащо вътрешно хранилище, кухня и трапезария на приземния етаж.

 

Училището разполага с 4 автобуса за превоз на децата от и обратно до домовете им от по-отдалечените населени места.

 

Материално - техническата база непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

От 2007-ма година в ОУ Христо Ботев, с. Николаевка се предлага професионална подготовка по специалността - Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения с тригодишен срок на обучение, прием след завършен шести клас и придобиване на първа степен професионална квалификация след полагане на Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Безспорият авторитет на ОУ Христо Ботев, с. Николаевка се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

През всичките тези години ОУ Христо Ботев, с. Николаевка е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.


Директор на учебното заведение е г-жа Бистра Бойчева.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Телефон: 052912276
GSM: 0889430930
Интернет сайт: www.ou-nikolaevka.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Суворово

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Николаевка

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Николаевка, община Суворово обл. Варна. Определяно, като едно от най-старите български светски училища от Възраждане, първото в цяла тог