Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Николаевка - Цели и Приоритети

висококвалифицирани педагози николаевка

висококвалифицирани педагози николаевка, извор на знание село николаевка, качествено обучение николаевка, общинско основно училище село николаевка, основно училище николаевка, основно училище христо ботев николаевка, оу христо ботев николаевка, педагози с богат опит николаевка, предпочитано основно училище николаевка, предпочитано учебно заведение николаевка, село николаевка, учебно заведение село николаевка, училище с добра материална база николаевка, училище с добра подготовка николаевка, училище село николаевка, училище със запазени традиции николаевка, училище христо ботев николаевка, христо ботев николаевка

Основно училище Христо Ботев
Цели и Приоритети

Целите и приоритетите в работата на преподавателския екип е насочена към постигне на оптимални резултати за:

 

  • поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

 

  • разкриване на способностите, на интелектуалния, творческия и нравствения потенциал на всяко дете;

 

  • обучение за всяко дете според неговите потребности и индивидуалните способности;

 

  • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене;

 

  • формиране на компетентности в участниците в образователния процес на основата на съвременните технологии за обучение;

 

  • интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

 

  • ефективно и толерантно педагогическо общуване;

 

  • сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Телефон: 052912276
GSM: 0889430930
Интернет сайт: www.ou-nikolaevka.com

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Суворово

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Николаевка

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Николаевка, община Суворово обл. Варна. Определяно, като едно от най-старите български светски училища от Възраждане, първото в цяла тог