Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Щръклево

авторитетна учебна институция щръклево

авторитетна учебна институция щръклево, авторитетно учебно заведение село щръклево, водещо учебно заведение щръклево, добри педагози щръклево, добри учебни резултати село щръклево, добро образование село щръклево, добро учебно заведение село щръклево, извор на знание село щръклево, качествено образование щръклево, качествено обучение село щръклево, качествено обучение щръклево, квалифицирани педагози щръклево, основно училище христо ботев, основно училище щръклево, отлични преподаватели щръклево, оу христо ботев щръклево, оу щръклево, педагози с богат опит село щръклево, светилище на просвещението щръклево, средище на духовност село щръклево, учебно заведение село щръклево, училище в село щръклево, училище с богата история щръклево, училище с дългогодишни традиции щръклево, училище с традиции село щръклево

Основно училище Христо Ботев
Информация

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, село Щръклево отворя врати, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни възпитаници.

 

Началото на образованието е поставено през далечната далечната 1841 год., като огънят на просвещението бива поддържано от редица родолюбиви учители.


Пъвоначално е килийно училище, помещаващо се в църковния двор на селото. Светско образование е въведено през 1874 год. с разпределяне на учениците по отделения и изработване на учебни програми за всяко от тях. През 1881 год. е изградена нова училищна сграда, в която учениците са обучавани в четири отделения.


През учебната 1911-1912 г. в Щръклево е открита Районна прогимназия с І-ви и ІІ-ри клас. Но училищна сграда е все по-недостатъчна, което налага през второто десетилетие на ХХ-ти век да бъдат изградени и открити две нови начални училища, а прогимназията става пълна, включваща и ІІІ-ти клас.

 

През 1933 год. е завършено строителството на нова сграда, в която се провеждало обучението на възпитаниците от прогимназията. Пристроявана през 60-те и 90-те години, сградата приютява днешното ОУ Христо Ботев, което от 1960 год. обединява двете начални училища в селото и прогимназията, с обучение до VІІІ-ми клас.


Във времето на своето съществуване ОУ Христо Ботев е огнище на национални традиции, утвърдено средище на духовна изява и прогресивна народна интелигенция, дала значителен принос в развитието на село Щръклево.


Разполага с добра материална база, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, мултимедийна зала, библиотека, игротека, физкултурен салон с 2 зали, работилници, стрелбище, трапезария, затревена и асфалтирани спортни площадки, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на възпитаниците му.


От 2007 г. в ОУ Христо Ботев, Щръклево се обучават и децата от селата Красен, Бъзън и Писанец.


От учебната 2011-2012 г. учебното заведение е в списъка на средищните училища в страната и предоставя обучение на 165 ученици, като 125 от тях са обхванати в целодневна организация на учебния процес.


Учебно заведение е с европейска ориентация и стил на преподаване. Провежда обучение и качествена подготовка на ученици от 1-ви до 7-ми клас, с гаранция за бъдеща успешна реализация. Учебните занятия се провеждат в целодневна организация на учебния ден в смесен блок.


С всеотдайност и упоритост ОУ Христо Ботев гради своя авторитет и върви напред, утвърждавайки се като сериозен методически център с една обща цел да предостави на възпитаниците си добро образование.


Учителският колектив се стреми да създаде позитивна учебна среда, където учениците да изявят възможностите си, да ги мотивират за активно и отговорно участие в учебния процес.


През годините се полагат грижи за обновяване и създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения.


Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на село Щръклево.

 

В своето развитие ОУ Христо Ботев, село Щръклево се утвърждава като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Възпитаниците в учебното заведение израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в различни извънкласни дейности с дълголетна традиция - екология, волейбол, художествена самодейност.


От създаването на учебното заведение, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.


Директор на учебното заведение е г-н Ромео Георгиев.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Щръклево, Община Иваново, ул. Христо Ботев 40
Телефон: 081112202
Интернет сайт: www.ou-shtraklevo.org

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Иваново