Регистър на училищата

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Село Щръклево

водещо учебно заведение щръклево

водещо учебно заведение щръклево, добри педагози щръклево, качествено образование щръклево, качествено обучение село щръклево, качествено обучение щръклево, квалифицирани педагози щръклево, основно училище христо ботев, основно училище щръклево, отлични преподаватели щръклево, оу христо ботев щръклево, учебно заведение село щръклево, училище в село щръклево, училище с богата история щръклево, училище с дългогодишни традиции щръклево

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ е учебно заведение в село Щръклево, ул. Хр. Ботев 40, общ. Иваново, обл. Русе. Носи името на великия български революционер, поет и публицист Христо Ботев.

 

Учебното заведение е с богата истороия и води началото си от далечната 1841 г., пъвоначално като килийно училище, помещаващо се в църковния двор на селото. Светско образование е въведено през 1874 г. с разпределяне на учениците по отделения и изработване на учебни програми за всяко от тях. През 1881 г. е изградена нова училищна сграда, в която учениците са обучавани в четири отделения.


През учебната 1911-1912 г. в Щръклево е открита Районна прогимназия с І и ІІ клас. Но училищна сграда е все по-недостатъчна, което налага през второто десетилетие на ХХ век да бъдат изградени и открити две нови начални училища, а прогимназията става пълна – и с ІІІ клас.

 

През 1933 година е завършено строителството на нова сграда, в която се помещава прогимназията. Пристроявана през 60-те и 90-те години, сградата приютява днешното ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, което от 1960 г. обединява двете начални училища в селото и прогимназията, вече и с VІІІ клас.


Днес учебното заведние е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции. Училището е с курс на обучение от 1-ви до 8-ми клас. Учебните занятия се провеждат едносменно. Училището е с общинско финансиране.


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Щръклево е съвременено учебно заведение, с добра материална база, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на възпитаниците му.


Днес училището разполага с 8 класни стаи, 5 кабинета, мултимедийна зала, библиотека, игротека, физкултурен салон с 2 зали, работилници, стрелбище, трапезария, затревена и асфалтирани спортни площадки.


От 2007 г. в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Щръклево се обучават и децата от селата Красен, Бъзън и Писанец.


От учебната 2011-2012 г. учебното заведение е в списъка на средищните училища в страната.

 

През учебната 2012-2013 г. в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ се обучават 165 ученици, като 125 от тях са обхванати в целодневна организация на учебния процес.


Екипът от квалифицирани преподаватели и възпитатели се стараят да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин, да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Щръклево предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми. Извънкласните дейности в училището са насочени към дейности с дълголетна традиция - екология, волейбол, художествена самодейност.

 


Директор на учебното заведение е г-н Пламен Ангелов Бананов.

 

 

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

Село Щръклево, Община Иваново, ул. Христо Ботев 40
Телефон: 081112202
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Иваново