Регистър на училищата

Основно училище Христо Ботев, Село Щръклево - Обучение

авторитетна учебна институция щръклево

авторитетна учебна институция щръклево, авторитетно учебно заведение село щръклево, водещо учебно заведение щръклево, добри педагози щръклево, добри учебни резултати село щръклево, добро образование село щръклево, добро учебно заведение село щръклево, извор на знание село щръклево, качествено образование щръклево, качествено обучение село щръклево, качествено обучение щръклево, квалифицирани педагози щръклево, основно училище христо ботев, основно училище щръклево, отлични преподаватели щръклево, оу христо ботев щръклево, оу щръклево, педагози с богат опит село щръклево, светилище на просвещението щръклево, средище на духовност село щръклево, учебно заведение село щръклево, училище в село щръклево, училище с богата история щръклево, училище с дългогодишни традиции щръклево, училище с традиции село щръклево

Основно училище Христо Ботев
Обучение

Основно училище Христо Ботев, село Щръклево е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.


Заема централно място в образователната система на общината. Материално - техническата база е съвременна, като непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.


Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.


Запазвайки облика и традициите градени през годините ОУ Христо Ботев се стреми се да осигури високо равнище на общообразователна подготовка на своите възпитаници.

 

  • Да даде възможност на учениците да развият своя интелектуален, физически и духовен потенциал.

 

  • Да разшири периметъра на обучение с извънкласни форми и дейностти.

 

  • Да подобри резултатите от обучение по всички учебни дисциплини.

 

  • Да развива общата култура на учениците.

 

  • Да развива социалните умения на учениците и работата им в екип.

 

  • Да създаде желание за творчество и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес и разнообразни извънкласни дейности.

 

Контакти

Основно училище Христо Ботев

Село Щръклево, Община Иваново, ул. Христо Ботев 40
Телефон: 081112202
Интернет сайт: www.ou-shtraklevo.org

Галерия

Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев
Основно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Иваново