Регистър на училищата

Основно училище Христо Смирненски, Село Тулово

авторитена учебно зведение тулово

авторитена учебно зведение тулово, водещо учебно заведение тулово, добро образование тулово, извор на знание тулово, иновативно училище тулово, качествено и достъпно обучение тулово, качествено образование тулово, качествено обучение тулово, квалифицирани педагози тулово, наложила се учебно заведение тулово, огнище на националните традиции тулово, основно училище тулово, основно училище христо смирненски тулово, оу тулово, оу христо смирненски тулово, светилище на просвещението тулово, средище на духовност и знание тулово, съвременно училище тулово, утвърдено средище на духовната изява тулово, училище с богата история тулово, училище с добра материална база тулово, училище с добра подготовка туловов, училище с неоспорими традиции тулово, училище с традиции тулово, център за знание и култура тулово

Основно училище Христо Смирненски
Информация

Основно училище Христо Смирненски

Основно училище Христо Смирненски, ТуловоОсновно училище Христо Смирненски, Тулово е утвърдило и наложило се учебно заведение с дългогодишна история и традиции успяло да съхрани ценностите в сферата на основното образование.


Отворило врати през далечната 1859 година, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни ученици, започнали да сричат българското азбуки в тогавашното килийно училище.


През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. В своята над 160-годишна история училището непрекъснато се развива, обновява и модернизира.

 

Днес ОУ Христо Смирненски е училище с доказани възможности и перспективи. Предоставя качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на основно образование. Изгражда знаещи и можещи личности с широка култура и национални добродетели.


Усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес, повишаване качеството на обучение и образование чрез осигуряване равен достъп до образование на деца от 1-ви до 7-ми клас.


В учебното заведение има подготвителна група, в нея се занимават деца на 5 и 6 години при целодневна организация на учебния процес.


Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.


Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Възпитаниците в ОУ Христо Смирненски, Тулово израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.


Всяка година децата с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - те никога не го забравят.


Директор на учебното заведение е г-жа Анита Вълчева.

 

Контакти

Основно училище Христо Смирненски

Село Тулово, Община Мъглиж, ул. Роза 40
Телефон: 043232232
GSM: 0886442384

Галерия

Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски

Още Училища в Община Мъглиж

Основно училище Христо Смирненски

Основно училище Христо Смирненски, Тулово

Основно училище Христо Смирненски, Тулово е утвърдило и наложило се учебно заведение с дългогодишна история и традиции успяло да съхрани ценностите в сферата на основното образование. Отворило врати