Регистър на училищата

Основно училище Христо Смирненски, Село Тулово - Мисия

авторитена учебно зведение тулово

авторитена учебно зведение тулово, водещо учебно заведение тулово, добро образование тулово, извор на знание тулово, иновативно училище тулово, качествено и достъпно обучение тулово, качествено образование тулово, качествено обучение тулово, квалифицирани педагози тулово, наложила се учебно заведение тулово, огнище на националните традиции тулово, основно училище тулово, основно училище христо смирненски тулово, оу тулово, оу христо смирненски тулово, светилище на просвещението тулово, средище на духовност и знание тулово, съвременно училище тулово, утвърдено средище на духовната изява тулово, училище с богата история тулово, училище с добра материална база тулово, училище с добра подготовка туловов, училище с неоспорими традиции тулово, училище с традиции тулово, център за знание и култура тулово

Основно училище Христо Смирненски
Мисия

ОУ Христо Смирненски, Тулово е изградило своето име като едно от утвърдените училища в сферата на основното образование в България.

 

Обучението е синоним на високо качество на образование. Основният принос за това се дължи на екипа, състоящ се от взискателни преподаватели, притежаващи високи квалификации и опит.

 

Мисията на педагогическия екип е да създава образователна среда, която да вдъхновява и мотивира учениците да усвояват знания и умения, които са необходими за техния успех в XXI-ви век.


Дейността на ОУ Христо Смирненски е насочена към:

 

  • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

 

  • Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

  • Способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят.

 

 

Контакти

Основно училище Христо Смирненски

Село Тулово, Община Мъглиж, ул. Роза 40
Телефон: 043232232
GSM: 0886442384

Галерия

Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски
Основно училище Христо Смирненски

Още Училища в Община Мъглиж

Основно училище Христо Смирненски

Основно училище Христо Смирненски, Тулово

Основно училище Христо Смирненски, Тулово е утвърдило и наложило се учебно заведение с дългогодишна история и традиции успяло да съхрани ценностите в сферата на основното образование. Отворило врати