Регистър на училищата

Основно училище Алеко Константинов, Град Пловдив - Извънкласни дейности

авторитетна образователна институция пловдив

авторитетна образователна институция пловдив, авторитетно учебно заведение пловдив, авторитетно училище пловдив, висококвалифицирани педагози пловдив, добро образование пловдив, добро учебно заведение пловдив, извор на знание пловдив, качествено обучение пловдив, наложило се учебно заведение пловдив, основно училище пловдив, оу алеко константинов, оу алеко константинов пловдив, оу пловдив, педагози с богат опит пловдив, пловдив, толерантно педагогическо общуване пловдив, утвърдила се образователна институция пловдив, утвърдило се учебно заведение пловдив, училище алеко константинов, училище алеко константинов пловдив, училище с дългогодишна история пловдив, училище с традиции пловдив

Галерия

Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов
Основно училище Алеко Константинов

Основно училище Алеко Константинов
Извънкласни дейности

В ОУ Алеко Константинов, Пловдив се стремят да развиват индивидуалността и творчеството на възпитаниците си. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на учениците.

 

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие. Педагозите възпитават у учениците духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.

 

Всички нови познания помогнат на учениците да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.


Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на учениците и съгласието на техните родители, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.


Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

 

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 

 • Дигитална креативност

 

 • Природни науки

 

 • Математика

 

 • Технологии

 

 • Изкуства и култура

 

 • Гражданско образование

 

 • Екологично образование и здравословен начин на живот

 

 • Спорт

 


Клубовете по извънкласни дейности са:

 

 

 • Клуб Вълшебство от думи с ръководител Виктория Стойнова

 

 • Клуб Заедно можем всичко с ръководител Марияна Найденова

 

 • Клуб За света около нас с ръководител Йорданка Иванова

 

 • Клуб Малки мажоретки с ръководител Людмила Калофоридова

 

 • Клуб Полезните растения с ръководител Тодорка Тахчиева

 

 • Клуб Аз обичам България. Аз обичам Пловдив“ с ръководител Елиана Щерева

 

 • Клуб Екология с ръководител Гергана Стоицова

 

 • Клуб Математичко с ръководител Нина Търева

 

 • Секция Баскетбол с ръководител Людмила Калофоридова

 

 • Клуб Шахмат

 

 • Клуб Моят град през вековете с ръководител Светла Караянева

 

 • Музикално студио Тоника с ръководител Нина Димитрова

 

 • Клуб Стъпала към успеха с ръководител Силвия Милева

 

 • Клуб Математика с ръководител Десислава Радионова

 

 • Клуб Млад математик с ръководител Десислава Радионова

 

Контакти

Основно училище Алеко Константинов

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Б. Здравков 3А
Телефон: 032638066
Факс: 0878518418
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД