Регистър на училищата

ОУ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, Град Червен бряг - Галерия

ОУ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
Галерия

Галерия

ОУ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Контакти

ОУ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Град Червен бряг, Община Червен бряг, ул. Александър Стамболийски №6
Факс: 0884332884

Още Училища в Град Червен бряг

Още Училища в Община Червен бряг

Търговска гимназия Васил Априлов

Търговска гимназия Васил Априлов, Червен бряг

ТГ Васил Априлов, Червен бряг е открита през 1921 година със Заповед, издадена от Министерството на търговията, промишлеността и труда. Тогава учебното заведение носи наименование Нисше училище